ANKON 10 JULI!

Asa Johansson Asa.Johansson at littvet.uu.se
Tis Juni 8 15:11:44 CEST 2004


ANKON 2004 i UPPSALA!

Som tidigare har meddelats blir årets Ankon ett Ankon med klös i! Det går 
av stapeln i Uppsala lördagen den 10 juli och arrangeras av kollusorerna 
2187 Åsa Johansson, 2689 Anna-Pia Norman, 856 Erik Wahlund och 2697 Stefan 
Warnqvist.

Vi träffas kl. 11.00 på stora trappan till Universitetshuset (korsningen 
Övre Slottsgatan/S:t Olofsgatan) och därefter följer diverse roliga 
aktiviteter. Eventuellt avslutar vi dagen med ett restaurangbesök, så 
förbered plånboken på det.

Anmäl dig senast 5 juli till mig (asa.johansson at littvet.uu.se, 018-24 26 
86) och hör av dig om du har några frågor!

Väl mött!

/Åsa__________________

Åsa Johansson
Litteraturvetenskapliga institutionen
Slottet ing. AO
752 37 Uppsala

More information about the Ankism mailing list