Re: Fråga ang. Hall of Fame

Tomas Eklund tomas at eklund.com
Ons Juni 16 20:28:32 CEST 2004


Ursäkta min okunskap i ämnet men...

> Jag visste inte att Egmont någonsin hade retuscherat i glasögon.

Varför, i hela friden, skulle man vilja göra meningslösa retuscheringar i
serierna? Det låter som en massa jobb till inget gagn! Om man hade
retuscherat bort obsceniteter, politiskt inkorrekta budskap eller liknande
hade jag kunnat förstå (inte acceptera) det, men Joakims glasögon...?

Med vänliga hälsningar
Tomas Eklund

More information about the Ankism mailing list