Ang: Re: Walt Disney Treasures

Anders M Olsson anders.m.olsson at abc.se
Mon Mars 8 09:01:33 CET 2004


Min gissning är att de efter hand kommer att ge ut alla volymerna med tecknade
kortfilmer, men inte i samma ordning som i USA.

Däremot hoppar de nog över temaboxarna såsom Davy Crockett, Behind the Scenes,
On the Front Lines m.fl. Man kan misstänka att dessa inte är lika intressanta
för svensk publik. Vi ankister vill förstås ha alla volymerna, men den stora
massan tycker nog annorlunda. Jag har hört många kommentarer från folk som gärna
skulle köpa alla de tecknade kortfilmerna, men som står helt kallsinniga inför
specialprogram som "Behind the Scenes" och "Disneyland USA".

En annan gissning är att de väntar med de svartvita Mussefilmerna till sist när
alla de andra kortfilmsboxarna är utgivna. Det är nog lite typiskt svenskt att
rata svartvita filmer, oavsett hur bra de är. Men om man släpper dessa sist kan
man kanske fånga upp ett antal samlare som redan har köpt de andra volymerna.

Quoting Anders Gronlund <andlund at yahoo.com>:

> Jag frågade för ett tag sedan om Walt Disney Treasures och DVD. Jag fick
> svar, vilka jag tackar för. Håkan skrev dessutom om svensk utgivning av Walt
> Disney Treasures-DVD. Vad jag kan se är det fortfarande bara två svenska DVDs
> som har utkommit och de har inte börjat med utgivningen från början, vilket
> väl var fallet i USA. Vet någon någonting om den svenska utgivningsplanen för
> Walt Disney Treasures? Kommer allt att ges ut, eller blir det bara vissa
> urval? Om dom inte tänker ge ut allt, kommer i alla fall inte jag att köpa
> dessa DVDs. Vitsen med att ha en sådan samling, är att ha filmutgivningen
> komplett, tycker jag.
>  
> Anders Grönlund
More information about the Ankism mailing list