Kalles adress

Stefan Diös pyas at swipnet.se
Tors Mars 18 10:56:40 CET 2004Kålrotskungen:


>Kalle Anka...vilken är hans vanligaste adress?
>
>Vi vet ju att han flyttat runt lite då och då men en adress jag kände igen 
>när jag igår läste genom den mycket trevliga Kalle Anka Pocket nr 4 var 
>Paradisäpplevägen 111.


Oj, är traditionen med Paradisäppelvägen så gammal som pocket 4? Ja, det 
borde jag ju veta, jag brukar ju anse att jag kan de tidiga pocketarna 
"utantill" även om det är länge sedan något liknande var sant. Jag vet i 
alla fall att jag har sett sagda adress vid minst ett (annat?) tillfälle 
runt 1970, men jag vet också att jag naturligtvis har sett en massa andra 
adresser. Ankgatan 13 tror jag nämndes i en annan gammal pocket.

Numera används i alla fall Paradisäppelvägen 111 så gott som alltid. Det är 
så nära en officiell adress för Kalle Anka som man kan komma. Lägg dock 
märke till att namnet brukar skrivas på det mindre skånska viset med 
-äppEL- i st f -äppLE-.

Och visst är pocket 4 mycket trevlig! Det var på gränsen till årtusendets 
underdrift! ;-)S Diös

More information about the Ankism mailing list