Uncensored mouse (var: Re: Laugh-O-Gram)

Fredrik Ekman ekman at lysator.liu.se
Tis Mars 30 22:50:24 CEST 2004


Per Nilsson skrev:

> Det är möjligt att det är annat som gäller för serietidningar eftersom
> någon gav ut en serietidning som hette 'The Uncensored Mouse' 1989 där
> de tryckte gamla reprint av (Musse) dagsstrippar, men jag tror att den
> blev stoppad av Disney.

Nja, inte andra regler, egentligen. Det är bara det att för de aktuella
Musse-stripparna gäller de gammel-gamla amerikanska reglerna där copyright
måste förnyas med jämna mellanrum. Detta skedde tydligen inte efter
ordning i detta fall. Därför var de oskyddade innan nya regler trädde i
kraft, vilket i rimlighetens namn gör att de fortfarande är oskyddade.
(Till skillnad från den sanslösa svenska lagen som omfattar även verk som
tidigare har varit helt fria.)

Vilken teknikalitet Disney åberopade för att stoppa Uncensored Mouse vet
jag tyvärr inte. Det utkom för övrigt två nummer och de är inte särskilt
värdefulla (däremot mycket läsvärda).

  /Fredrik

More information about the Ankism mailing list