SV: Uncensored mouse (var: Re: Laugh-O-Gram)

Magnus Knutsson magnusk at algonet.se
Ons Mars 31 08:16:33 CEST 2004


>Nja, inte andra regler, egentligen. Det är bara det att för de aktuella
>Musse-stripparna gäller de gammel-gamla amerikanska reglerna där
copyright
>måste förnyas med jämna mellanrum. Detta skedde tydligen inte efter
>ordning i detta fall. Därför var de oskyddade innan nya regler trädde i
>kraft, vilket i rimlighetens namn gör att de fortfarande är oskyddade.
>(Till skillnad från den sanslösa svenska lagen som omfattar även verk
som
<tidigare har varit helt fria.)

>Vilken teknikalitet Disney åberopade för att stoppa Uncensored Mouse
vet
<jag tyvärr inte. Det utkom för övrigt två nummer och de är inte
särskilt
>värdefulla (däremot mycket läsvärda).

Men egentligen är det väl inte lagarna som är viktigast, utan snarare
vem som har mest pengar och därmed advokater. Walt Disney har ju alltid
arbetat med att komma farande med juridiska hot och även om man i
slutändan skulle vinna en rättegång har det då gått åt som mycket tid
och pengar att ingen törs ta riskan. Jag vet, jag har själv råkat ut för
det.

   
  Hälsningar Magnus

----------------------------------------------------------------
 Magnus Knutsson   08-647 70 17
 Solberga Ängsväg 12 070-647 70 31
 125 44 Älvsjö  magnusk at algonet.se
----------------------------------------------------------------   


More information about the Ankism mailing list