Hall of Fame

Erik Horthe erikh at newmedia.no
Mon Dec 12 11:55:06 CET 2005


Hei

Angående Hall of Fame: Jeg spurte Solveig Thime, norsk redaktør på 
bokserien, om det stemte at Hall of Fame skulle gå inn etter nr. 15. Hun 
svarte følgende: "Det stemmer overhodet ikke! Aner ikke hvor de har det 
fra. Hilsen Solveig"  Jeg vet ikke om det bare er den norske serien som 
fortsetter etter nr. 15, men håper det også gjelder den svenske.

mvh Erik Hørthe

More information about the Ankism mailing list