Hall of Fame

Stefan Persson spe at inducks.org
Mon Dec 12 13:09:23 CET 2005


Erik Horthe wrote:
> Angående Hall of Fame: Jeg spurte Solveig Thime, norsk redaktør på 
> bokserien, om det stemte at Hall of Fame skulle gå inn etter nr. 15. Hun 
> svarte følgende: "Det stemmer overhodet ikke! Aner ikke hvor de har det 
> fra. Hilsen Solveig"  Jeg vet ikke om det bare er den norske serien som 
> fortsetter etter nr. 15, men håper det også gjelder den svenske.

Kan det inte vara så att Egmont bara inte ännu har planerat vad bok 16 
och framåt ska handla om? Hur ofta planerar ett förlag vad böcker ska 
innehålla flera år i förväg? Mycket kan ju hända med 
försäljningssiffrorna innan de publiceras, och då kanske Egmont bör 
handla på annat sätt.

http://ddfr.dk/forum/viewtopic.php?pid=5433#p5433 antyder att danska 
Egmont bara har planerat t.o.m. nummer 15, men inget säger att 15 ska 
vara sista boken i Danmark.

Stefan
More information about the Ankism mailing list