Meddelande från Don Rosa

Asa Johansson Asa.Johansson at littvet.uu.se
Mon Feb 28 15:04:44 CET 2005


Ankister!

Don Rosa meddelade mig att ett antal av hans exemplar av tidiga Kalle Anka 
& C:o kommer att säljas snart på en svensk webbplats, och han bad mig 
vidarebefordra denna information till er i den händelse någon är 
intresserad. Det är hans "near-mint Egmont file copies of KALLE ANKA #2-10" 
som han har haft "on display at a Stockholm museum for the past 10 years". 
Han säger vidare: "I learned that the museum had moved and reduced its 
size, and put my comics into storage. So I figured it was time that I put 
them into the hands of a Swedish fan/collector." Tyvärr vet han inte mer än 
så här i nuläget eftersom tidningarna ännu förbereds för auktion och inte 
är utlagda ännu, men om han återkommer med mer information ska jag delge er 
den.

/Åsa


__________________

Åsa Johansson
Litteraturvetenskapliga institutionen
Box 632
751 26 Uppsala 

More information about the Ankism mailing list