Översättare Kalle Anka & C:o

Stefan Diös pyas at swipnet.se
Ons Jan 10 17:01:57 CET 2007


Undertecknad har översatt/redigerat serierna till 
alla nummer av Kalle Anka & C:o sedan nr 50/1985, 
med undantag av vissa bilagor (varav en strängt 
taget bör räknas som ett eget nummer). (Undantag 
också för vissa deckargåtor, extrastrippar och 
liknande redaktionellt material, om någon vill vara petig.)

Under år 2007 kommer detta att varieras. Reine 
Mårtensson kommer att översätta minst ett nummer, 
troligtvis (och förhoppningsvis) flera. Reines 
första nummer blir KA nr 9/2007; därefter är det 
ännu oklart vad som kommer att ske och hur fördelningen kommer att göras.

Reine Mårtensson är en duktig och spirituell 
textmakare som bl.a. har översatt Musse Pigg & 
C:o under många år. Den tidningen har som policy 
att nyöversätta alla repriser; den som är nyfiken 
kan alltså lätt jämföra Reines texter med de 
tidigare översättningarna av samma serier, 
däribland ofta mina. Själv vilar jag tryggt i 
förvissningen att allt kommer att bli bra. Om 
läsarna över huvud taget märker någon skillnad, 
blir det säkert inte till det sämre.

Men ankister har ju en tendens att vara petiga 
med detaljer och samla på sidoinformation. Jag 
ser mig därför föranledd att meddela listan denna 
händelse, redan innan den inträffar. När jag vet 
mer om den fortsatta utvecklingen kan det mycket 
väl hända att jag informerar om det också.

Kvack så länge.


S Diös
More information about the Ankism mailing list