Sv: Alberto Becattini

G ö ran Ribe goran.ribe at post.utfors.se
Sön Jan 7 13:16:46 CET 2007


Tack! Jag har fått ett par svar med aktuellare uppgifter också, så det ska
nog ordna sig.

Göran


Den 07-01-07 07.02, skrev "Karl-Erik Lindkvist" <Caltex at algonet.se>:

> Göran Ribe wrote:
>> Är det någon på listan som har adressen till den italienske
>> ankisten m m Alberto Becattini?
>> 
>> Göran R
> 
> I volym 1 av Becattinis Disney Index finns denna adress:
> Alberto Becattini
> c/o Al fumetto club
> Via G. Della Casa 12 R
> 50142 Firenze
> Italia
> 
> Men då denna bok är daterad 1990 så är det nog tveksamt om denna
> fortfarande gäller...
> 
> Möjligen kanske Cartoonclub.it kan hjälpa till. Se www.cartoonclub.it.
> De borde ha koll på var han finns.
> 
> /Karl-Erik
> 
> 
> _______________________________________________
> http://nafsk.se/mailman/listinfo/ankism

More information about the Ankism mailing list