Bror tutuggla

Stefan Diös pyas at swipnet.se
Mon Juli 16 17:53:34 CEST 2007


Andreas Jansson:

>Är det någon som känner till varifrån namnet/begreppet tut-uggla kommer?

Såsom i branschen varande skulle jag gissa att 
det är P.A. Westrins sätt att tolka "hoot owl", 
ett amerikanskt begrepp för vissa ugglor baserat 
på deras läte. Och jag skulle kunna fortsätta 
gissa att det nog är samma sorts läte som vi 
kallar för att "hoa". Om det är någon särskild 
uggleart som vanligen avses kan jag däremot inte 
utröna under den första minutens googlande, och mer orkar jag förstås inte.

Verkar nu inte ett sådant namn lite tårta på 
tårta, om man nu kan säga så i fågelvärlden? Hoar 
inte alla ugglor? Möjligen inte, för man talar 
också om "screech owls", som uppenbarligen har 
ett mer skrikande läte. Och min googleminut 
(eller om det nu blev två i alla fall) tipsar mig 
om att man i det fallet kanske kan avse t.ex. hornugglan eller dess fränder.

Jag är ett barn av Westrin och minns flera 
tutugglor från min ungdoms läsning, inte minst 
Tutugglekullen i en serie av Barks och 
Tutugglegapet i en serie av Murry. Det är inte 
omöjligt att jag har återanvänt ordet i serier som jag själv har översatt.

Man kan tycka att det är en slarvig översättning 
så till vida att det knappast existerar några 
tutugglor enligt korrekt svensk taxonomisk 
nomenklatur. Men det tycker jag inte gör något i 
det här fallet. Det är ett rackarns roligt ord, 
och den passagen som Andreas citerar:

>HEJ! TUT-UGGLA!
>GOD JUL, DIN TUTILITUT!
>TACK DETSAMMA, ARGSINTE TUTIS!
>TU-UT! [det verkar vara ugglan som tutar här]
>(SVÄLJ!) GOD JUL IGEN, BROR TUT-UGGLA.

skulle, enligt min ringa förmodan, knappast vinna 
mycket i underhållningsvärde om man ersatte 
tuteriet med ett mer ornitologiskt godtagbart 
artnamn. Skulle till exempel någon lägga serien 
på minnet och citera långa rader på ett 
anikstiskt forum om det i stället hade handlat om 
Bror Nordamerikansk Sparvuggla? Nej, jag tackar, ja.

I samma anda har jag själv gjort mig skyldig till 
att översätta "screech owl" med "skrikuggla", 
vilket i bästa fall är föråldrat såsom svensk 
zoologisk term. Antingen har jag gjort det av 
okunnighet eller för att jag ville att det skulle 
låta bra, ingen vet vilket. Och om det är någon 
som direkt ur minnet kan säga i vilken scen i 
vilken Barksserie detta har hänt, så är den 
personen nog inte riktigt ... ja, öh, okunnig, kan man säga.S Diös
More information about the Ankism mailing list