Re: Den suckande sjömannen

Andreas K A Eldh andreaseldh at yahoo.com
Ons Okt 8 12:48:18 CEST 2008


> From: Lars Weigl <lucidor at gmail.com>
> Det vore trevligt med noter, eller kanske till och med en
> gitarrtabulatur.


Kvack!

Noter och ackord finns i (K)uriren nr 4, artikeln heter "Musikhistorisk sensation". Denna melodi har även arrats för manskvartett. Noter (endast i tryckta versionen) och artikel om detta finns att läsa i Kvacket 5/2005. Slutligen kan man lyssna på Stefan och Greger på
http://www.nafsk.se/media.html

Andreas K A Eldh      More information about the Ankism mailing list