Rosenrasande

Stefan Diös pyas at swipnet.se
Ons Apr 15 11:43:12 CEST 2009


Per S:


>Det tycks vara många som förknippar ordet "rosenrasande" med Kalle
>Anka, och t.o.m. tror att det är från Kalle Anka det kommer. Detta
>blev jag påmind om nyss då det i den nystartade fangruppen till Stefan
>Diös på Facebook (milda makter!) har hävdats att Stefan skulle ha
>myntat uttrycket "rosenrasande"!


Jag kan bara instämma: Milda makter! Det var 
också ungefär vad jag sa 3-4 minuter innan jag 
läste detta inlägg, då jag från annat håll blev 
uppmärksammad på just detta fenomen. Milda makter!!!

När det gäller Kalle Anka förknippar jag själv 
ordet ganska starkt med Westrin-epoken, men jag 
har aldrig fått för mig att han skulle ha hittat 
på det. Jag såg det ofta i serierna som ung, men 
jag måste självklart också ha sett det i många 
andra sammanhang. Därmed kan det jämföras med ord 
som "skinntorr", "snutig", "uschiamej" eller 
fraser som "till tusen", "säkert som sex", "milda 
moster" och många, många andra. Dock inte med 
genuina ankpåhitt som "läskeblask" och "Långtbortistan".>Och hur frekvent är "rosenrasande" i Kalle Anka
>egentligen?

Det kan jag i alla fall ge ett ungefärligt svar 
på, med hjälp av mitt eget textarkiv.

I Carl Barks samlade verk förekommer ordet 14 
gånger. Man kan förmoda att de flesta av dessa 
härrör från Westrin-översättningar och också har 
stått i de svenska originalutgåvorna. Några kan 
komma från mina egna översättningar och några 
från mina redigeringar. På rak arm törs jag inte 
gissa om Axel Norbeck kan ha använt det på sin 
tid, men jag ser det inte som omöjligt. Det vore 
en ganska enkel uppgift, om än något tidsödande, 
att gå igenom varje förekomst för sig och göra 
statistik jämfört med de svenska 
originaltexterna. Men det har jag alltså inte gjort.

I mitt arkiv för dialog i KA & C:o, som sträcker 
sig från 1990 (och även omfattar några titlar som 
jag har arbetat med utanför KA & C:o) förekommer 
ordet cirka 25 gånger. Jag skriver "cirka" 
eftersom jag har försökt låta bli att räkna 
dubbletter från Barksserier, men jag kan ha 
missat några, och några av förekomsterna kan vara 
från andra repriser. Men man kan lätt konstatera 
att ordet sedan barmdomen har satt sig i mitt 
medvetande som "Kalle Anka-mässigt" och att jag 
relativit flitigt har återanvänt det.

Men om man nu vill ge mig äran för något, så ser 
jag under min sökning att jag vid ett tillfälle 
har beskrivit Kalle Anka som en "känd 
rosenrasare". Det ordet har jag inget minne av 
att jag någonsin har sett någon annanstans, så 
jag får anse att jag själv har skapat det enkom 
för den serien. Om det nu ska vara så.

Kvack!


S Diös
More information about the Ankism mailing list