Kalle Ankas jul

Carl Holm carl.holm at stockholm.bonet.se
Ons Dec 23 18:52:14 CET 2009


En del har på listan diskuterat Kalle Ankas julprogram på TV. Jag 
framförde i ett annat forum mina synpunkter på den unikt svenska 
traditionen. Det var 1999 jag skrev nedanstående text. Friare 
informationsflöden har ändrat förutsättningarna för Kalle i TV - och 
för information om omvärlden över huvud taget. Men det är bara gradvis 
den svenska Kaslel Anka-traditionen eroderar.

En svensk - och en ganska unikt svensk - sed är att inemot halva 
befolkningen ser på Kalle Ankas julprogram på TV. Denna sedvänja har 
en mycket politisk bakgrund, som få tänker på. Disneys program var 
populära bland tittarna redan i TVs barndom. Men med en av 
socialistiska politiker kontrollerad monopolkanal dröjde det inte 
länge förrän Kalle Anka skulle stoppas, eftersom han ansågs sprida 
kapitalistisk propaganda. Istället köptes program och programkoncept 
in från Sovjet, Tjeckoslovakien och Östtyskland (Drutten, Televinken 
med flera för dem som är gamla nog att komma ihåg). Som ett litet 
andningshål visades ett Kalle Anka-program varje julafton. Men det var 
enda gången på hela året som Kalle och hans vänner uppträdde i svensk 
TV. Behovet av Kalle Anka var större än så och därav den unikt svenska 
sedvänjan att mangrant titta på Kalle Anka på julafton. Det 
socialistiska förbudet ledde i praktiken till att Kalle blev en del av 
den svenska jultraditionen. Först när TV3 började sända TV via 
satellit från London kom Kalle Anka tillbaka på allvar i svensk TV. 
Och efter några år hos TV3 köpte även Sveriges Television in Disney- 
programmen och började sända dem på bästa barntid i helgerna. Med stor 
framgång. Men det var alltså enbart ett motdrag mot en konkurrent när 
monopolet väl upphävts.

/Carl Holm 
-------------- next part --------------
En HTML-bilaga skiljdes ut...
URL: <http://nafsk.se/pipermail/ankism/attachments/20091223/570f824e/attachment.html>


More information about the Ankism mailing list