SV: Kalle Ankas jul

Christian Schremser christian.schremser at bredband.net
Ons Dec 23 21:27:03 CET 2009


Ja, vad ska man säga. Jag antar att detta ”andra forum” är Flashback,
eftersom det är denna  typ av historiesyn som råder lite varstans där. För
att det skulle ha rådit något ”socialistiskt förbud”  mot Kalle Anka eller
att SVT skulle varit kontrollerat av ”socialistiska politiker” stämmer inte
överens med verkligheten.

 

Christian

 

  _____  

Från: ankism-bounces at nafsk.se [mailto:ankism-bounces at nafsk.se] För Carl Holm
Skickat: den 23 december 2009 18:52
Till: ankism at nafsk.se
Ämne: Kalle Ankas jul

 

En del har på listan diskuterat Kalle Ankas julprogram på TV. Jag framförde
i ett annat forum mina synpunkter på den unikt svenska traditionen. Det var
1999 jag skrev nedanstående text. Friare informationsflöden har ändrat
förutsättningarna för Kalle i TV - och för information om omvärlden över
huvud taget. Men det är bara gradvis den svenska Kaslel Anka-traditionen
eroderar.

 

En svensk - och en ganska unikt svensk - sed är att inemot halva
befolkningen ser på Kalle Ankas julprogram på TV. Denna sedvänja har en
mycket politisk bakgrund, som få tänker på. Disneys program var populära
bland tittarna redan i TVs barndom. Men med en av socialistiska politiker
kontrollerad monopolkanal dröjde det inte länge förrän Kalle Anka skulle
stoppas, eftersom han ansågs sprida kapitalistisk propaganda. Istället
köptes program och programkoncept in från Sovjet, Tjeckoslovakien och
Östtyskland (Drutten, Televinken med flera för dem som är gamla nog att
komma ihåg). Som ett litet andningshål visades ett Kalle Anka-program varje
julafton. Men det var enda gången på hela året som Kalle och hans vänner
uppträdde i svensk TV. Behovet av Kalle Anka var större än så och därav den
unikt svenska sedvänjan att mangrant titta på Kalle Anka på julafton. Det
socialistiska förbudet ledde i praktiken till att Kalle blev en del av den
svenska jultraditionen. Först när TV3 började sända TV via satellit från
London kom Kalle Anka tillbaka på allvar i svensk TV. Och efter några år hos
TV3 köpte även Sveriges Television in Disney-programmen och började sända
dem på bästa barntid i helgerna. Med stor framgång. Men det var alltså
enbart ett motdrag mot en konkurrent när monopolet väl upphävts.

 

/Carl Holm 

-------------- next part --------------
En HTML-bilaga skiljdes ut...
URL: <http://nafsk.se/pipermail/ankism/attachments/20091223/f3232d59/attachment.html>


More information about the Ankism mailing list