Kort styrelsemöte

Greger, NAFS(k) pengabingen at comhem.se
Ons May 8 20:00:21 CEST 2013


Efter NAFS(k):s årsmöte den 20 april 2013 höll den nyvalda styrelsen ett konstituerande möte, som stipuleras i de nya stadgarna. Protokollet blev till slut justerat den 7 maj.

Styrelsen konstituerade inga fler poster, utöver de poster som valdes av årsmötet (Mats ordförande, Greger kassör, Marina vice ordförande). Styrelsen beslutade sedan att utse NAFS(k):s ordförande och kassör till firmatecknare, med rätt att var för sig teckna föreningens firma. Den sista punkt som avhandlades på det fem minuter korta styrelsemötet var att besluta om motiv till en roll-up (som hann bli klar till seriefestivalen SIS en vecka senare).

Enlig uppdrag från styrelsen
Greger Nässén
-------------- next part --------------
En HTML-bilaga skiljdes ut...
URL: <http://nafsk.se/pipermail/ankism/attachments/20130508/047431ee/attachment.html>


More information about the Ankism mailing list