Att översätta ortsnamn eller förlägga en serie på annan ort

Felix Sjöberg felixsjo at hotmail.com
Mon Sep 5 22:03:07 CEST 2016


Hej! Jag testar ankism-mailen för första gången, hoppas tekniken är barmhärtig.


Jag har en liten fundering som mer inbitna läsare förhoppningsvis kan svara på, och kanske vill rentav Hr Diös ge sin syn. I serien Gamla skulder ska också betalas noterar jag att båten i inledningsrutan nämns ha förlist under en färd mellan Göteborg och Gibraltar. I andra översättningar nämns andra ställen (oftast Glasgow och Jamaica), vilket leder till min fråga.


Hur har man traditionellt valt att göra i fall då riktiga städer nämns i serier, har man oftast låtit originalnamnen stå kvar eller är det kutym att ändra till någonting som kan antas vara mer tillgängligt för läsaren på det aktuella språket? Beträffande Joakims äventyr i yngre år används ju de riktiga platserna Klondike, Yukon och liknande (även om White Agony Creek fritt översatts till Ångestfloden). Någonstans är det nog ofta underförstått att Ankeborg är beläget i USA även om det sällan sägs uttryckligen.


Den cyniske skulle kanske säga att det förtar lite av skaparens intentioner att ändra platserna för en serie (exemplet med båtfärden är i och för sig väldigt ringa) och att exempelvis En lymmel till lämmel inte tillåts sticka ut lika mycket. Det ganska flyktiga intryck jag har fått är att originalplatserna har stått kvar då detta har någon betydelse för handlingen (guldrushen kunde ju inte gärna förlagts till Göta kanal i den svenska översättningen) medan städer som nämns i förbigående är mer utbytbara.


Vad gäller egentligen?


Koll. 2937

Felix S
-------------- next part --------------
En HTML-bilaga skiljdes ut...
URL: <https://lists.nafsk.se/pipermail/ankism/attachments/20160905/2dd28643/attachment.html>


More information about the Ankism mailing list