Re: Att översätta ortsnamn eller förlägga en serie på annan ort

Per Starbäck per.starback at gmail.com
Mon Sep 5 22:22:40 CEST 2016


Den 5 september 2016 22:03 skrev Felix Sjöberg <felixsjo at hotmail.com>:

> Hur har man traditionellt valt att göra i fall då riktiga städer nämns i
> serier, har man oftast låtit originalnamnen stå kvar eller är det kutym att
> ändra till någonting som kan antas vara mer tillgängligt för läsaren på det
> aktuella språket?

Det har förändrats med tiden. Förr var det nog självklart att
ankeborgarna fanns i Sverige, här i Sverige, men utan att Sverige
nämndes vid namn särskilt ofta. När Kalle ska åka till Niagara-fallen
tar Knattarna mest fasta på att det innebär att de ska åka till
Amerika, som om de inte redan var där. När ankorna åker till Mexiko
kan det bli Spanien i Sverige så att det ska bli en kortare resa att
göra, ifall miljön kunde passa Spanien också, osv. Sverige nämndes
sällan uttryckligen som sagt, men det hände. I
Majentamärket/Magentamärket står det Sverige i en adress, och i Vilse
i Anderna pratar Kalle talas om det svenska språket, för att ta två
Barks-exempel.

> Beträffande Joakims äventyr i yngre år används ju de
> riktiga platserna Klondike, Yukon och liknande

Även i en version av verkligheten där Joakim von Anka bor i Sverige så
har han tjänat sin förmögenhet bland annat i Klondike, så där har det
kunnat vara kvar.

Det fanns ett tag när svenska utgivarna av någon anledning var helt
emot riktiga geografiska namn i serierna. Då blev det sånt som
"Asutralien" istället för "Australien". Sånt är det fullt av i boken
Vi Knattarna, t.ex.

> Någonstans är det nog ofta underförstått
> att Ankeborg är beläget i USA även om det sällan sägs uttryckligen.

I original är det självklart att Duckburg ligger i USA. Jag antar att
det är vad som känns bäst för dagens kids också, som är mer
amerikanskt inriktade än min generation, för vilken Halloween
översattes till påsk och baseball till brännboll.

Frågon om hur dagens översättare tänker kring detta överlåter jag
gärna till dem själva!


More information about the Ankism mailing list