Re: Att översätta ortsnamn eller förlägga en serie på annan ort

Stefan Diös pyas at swipnet.se
Tis Sep 6 13:12:35 CEST 2016


Felix Sjöberg ställer intressanta och befogade 
frågor och Per Starbäck ger vettiga och relevanta 
svar, tycker jag. Ämnet är ju intressant för mig 
eftersom det ingår i mitt dagliga värv att fatta 
beslut i just sådana frågor, så det är inte 
oväntat att jag har funderat mycket på detta 
under årens lopp och säkert också skrivit om det 
ibland. Vi får se om jag har något att tillföra det som redan sagts.


Per skrev:

>Sverige nämndes sällan uttryckligen som sagt, men det hände. I
>Majentamärket/Magentamärket står det Sverige i en adress, och i Vilse
>i Anderna pratar Kalle talas om det svenska språket, för att ta två
>Barks-exempel.

Ja, "Vilse i Anderna" är ju tveklöst 
paradexemplet. Men du får gärna påminna mig om 
var Sverige nämns i "Magentamärket" och i vilken 
utgåva. Jag kommer inte ihåg det och hittar det 
inte i CBSV-versionen. Jag måste alltså ha ändrat 
det när jag gick igenom texterna till CBSV, men 
jag har inte nämnt det i kommentaren och det brukade jag göra i sådana fall.

Alla serietexter till CBSV (Carl Barks samlade 
verk) ligger ju i min dator så att jag lätt kan 
söka efter sådana saker, och det är ofta 
intressant. I det här fallet kan jag konstatera 
att just "Vilse i Anderna" är den enda serien i 
hela CBSV där ordet "Sverige" nämns. Däremot 
finns det ytterligare några exempel där det anges 
att ankorna talar svenska. (Märk dock, som sagt, 
att det finns många formuleringar i tidigare 
svenska utgåvor som har ändrats i CBSV och därför 
inte kommer upp i dessa sökningar.)

I den berömda rutan i "Kung Salomos gruvor", där 
Barks låter farbror Joakim besöka sitt glasbruk i 
Sverige, står det "Småland" i den svenska 
versionen. Andra svenska ortnamn finns också, av 
olika skäl, på väldigt många ställen i de svenska Barkstexterna.


Per igen:

>Det fanns ett tag när svenska utgivarna av någon anledning var helt
>emot riktiga geografiska namn i serierna. Då blev det sånt som
>"Asutralien" istället för "Australien". Sånt är det fullt av i boken
>Vi Knattarna, t.ex.

Det stämmer, och detta gällde framför allt under 
en period på 70- och 80-talen. Då ville man hålla 
det tydligt att ankorna levde i en fantasivärld, 
och om inte översättarna själva använde 
fantasinamn så ändrade vanligtvis redaktörerna. 
Man brukar anse att "Långtbortistan" uppkom 
delvis av sådana skäl, antingen i Danmark eller i 
Sverige. Det ordet användes f.ö. redan på 
60-talet, men ett typiskt exempel på hur det fick 
ersätta riktiga platser finns i "Den förbjudna 
dalen" av Barks, som först kom ut på svenska 
1977. (I CBSV-utgåvan däremot fick ankorna åka 
till Sydamerika som i originalet.)

Jag började själv översätta på 80-talet, medan 
delar av detta tänkande fortfarande levde kvar på 
redaktionen. Men det luckrades upp allt mer (jag 
motsatte mig det om jag fick chansen) och 
framemot slutet av decenniet kunde man nog anse 
att det inte längre fanns något tabu mot att nämna riktiga geografiska platser.


Felix och Per:

> > Någonstans är det nog ofta underförstått
> > att Ankeborg är beläget i USA även om det sällan sägs uttryckligen.
>
>I original är det självklart att Duckburg ligger i USA.

Javisst, och detta spiller allt oftare över till 
de skandinaviska och även svenska utgåvorna. Jag 
tror att det rent av har stått på faktasidor i 
Kalle Anka & C:o saker i stil med att "alla vet 
ju att Ankeborg ligger i USA". Personligen gillar 
jag inte alls det. Ankeborg måste inte alls ligga 
i USA bara för att Duckburg gör det; det är stor 
skillnad tycker jag. Som Felix noterar försöker 
jag alltid undvika att tydligt nämna i serierna 
var Ankeborg ligger, även i t.ex. Don Rosas 
serier vars original definitivt spikar fast 
Duckburg på den amerikanska västkusten. Om jag 
verkligen måste skriva något på ett sådant ställe 
säger jag att Ankeborg ligger i Calisota, men helst inte ens det, tror jag.

Samtidigt inser jag att det finns många som 
tycker precis tvärtom, dvs att det är självklart 
att Ankeborg ska ligga i USA eftersom Duckburg 
gör det. Det finns europeiska, rent av 
skandinaviska, manusförfattare som automatiskt 
utgår från amerikanska förhållanden vad gäller 
t.ex. val av sporter, djurliv osv i 
Ankeborgstrakten. Andra försöker hålla det mer 
neutralt och åter andra tänker sig, mer eller 
mindre medvetet, en europeisk miljö eftersom 
flertalet läsare finns här. Så det finns inga 
tydliga svar på Felix fråga "Vad gäller egentligen?".

Här kan jag också flika in ett par intressanta 
exempel vad gäller gamla svenska Barkstexter. Vi 
har ju redan konstaterat att dessa ofta ersatte 
utländska platsnamn med mer närliggande eller 
helt påhittade, men ett lysande undantag är ju 
"Den gyllene hjälmen", som även i svensk tappning 
går ut på att ägaren av hjälmen blir härskare 
över Nordamerika inklusive Ankeborg. Ännu 
tydligare blir det i "Lita inte på spådomar" ur 
US 14 (CBSV 15), där farbror Joakim samlar på 
flingpaket för att få gåvobrev på små markbitar. 
Där rabblas det upp amerikanska delstater i parti 
och minut och summorna anges i dollar redan i den 
svenska utgåvan 1967, som jag läste som liten. 
Mycket ovanligt, men jag stördes inte av det som 
liten ankkotte utan njöt tvärtom i stora drag av 
detta mycket fascinerande äventyr.


Per, slutligen:

>Frågon om hur dagens översättare tänker kring detta överlåter jag
>gärna till dem själva!

Tja, jag har väl sagt en del både här ovan och 
vid andra tillfällen då frågan har kommit upp. 
Men en sammanfattning är väl att jag gillar just 
denna variation med att man ibland använder 
påhittade namn och ibland riktiga. Det skapar ett 
spännande gränsland av fantasi och verklighet som 
tilltalade mig oerhört mycket som ung ankläsare. 
Om farbror Joakim åkte till Yucatan på äventyr, 
så trodde man väl knappast att ett så fånigt namn 
kunde finnas i verkligheten. Desto större 
wow-upplevelse när man i vuxnare ålder märkte att 
det visst det finns en sådan halvö! Samtidigt 
kunde man skratta åt Långtbortistan och andra 
fantasinamn, inte minst på personer, som ibland kunde vara riktigt fyndiga.

För mig är denna mix mycket viktig, inte bara när 
det gäller geografi utan också när serierna 
beskriver historia, vetenskap eller vad som 
helst. Ibland ska det vara på riktigt och ibland 
ska det vara trams. Som översättare vill jag 
avgöra från fall till fall vad jag tror passar 
bäst. Sådana överväganden är en stor och viktig 
del av mitt arbete, och det är inte alls säkert 
att jag alltid vill göra på samma sätt som i 
originalen. Det går att dra exempel i all 
oändlighet från nästan vartenda nummer av Kalle 
Anka, men det finns också, tror jag, goda skäl 
att avsluta detta inlägg just här och nu. Kvack!
S DiösMore information about the Ankism mailing list