Re: Att översätta ortsnamn eller förlägga en serie på annan ort

Andreas Eriksson andreas.eriksson89 at hotmail.se
Tis Sep 6 15:17:23 CEST 2016


Kvack!

Som översättare måste jag ju även jag uttrycka min mening i frågan. Om 
så bara för att meddela att jag håller med min kollega.

Om det inte syns i bild eller är direkt avgörande för handlingen vill 
jag helst, om än inte uttalat, att ankeborgarna snarare bor i Sverige än 
i Amerika. Jag skulle nog inte skriva Sverige i Ankeborgsadresser, men 
ändå anpassa saker och ting till svenska förhållanden.

Göteborg och Gibraltar i "Gamla skulder" tycker jag fungerar väldigt 
bra. Handlingen blir inte lidande, och då kan man med fördel stoppa i 
sådant där.

Jag försöker att i möjligaste mån försvenska amerikanska företeelser och 
skriver hellre brännboll än baseboll. Om någonting nämns i förbigående 
är det dessutom fullständigt meningslöst att bevara amerikanska orter 
eller företeelser, och då kan Niagarafallen med fördel bli Kalmar sund, 
till exempel.

Det är knappast något konstigt i att ankeborgarna talar om svenska 
språket. De talar ju svenska i översättningen. Att nämna Sverige är nog 
också det naturligaste i fall som Vilse i Anderna. Att låta ankeborgarna 
påstå att de kommer från USA finns det ingen mening i, eftersom de talar 
svenska och läses av svenska läsare. När jag översätter Kalle Anka (och 
andra tecknade filmer och serier) är jag också beredd att försvenska 
betydligt mer än om jag översätter vanliga böcker och filmer till exempel.

Men att påstå att man i svensk översättning talar engelska är förresten 
aldrig rätt, tycker jag, vad man än översätter. (Jag tänker spontant på 
My Fair Lady, som visserligen har en lysande svensk översättning 
bortsett från att den själv vill göra gällande att den är på engelska 
...) Enda undantaget är möjligen om man översätter en film via 
textremsa, för då hörs det ju vilket språk som talas.

Hälsningar
Andreas Eriksson


More information about the Ankism mailing list