Re: Varifrån kom bindestrecket?

Dennis Strågefors trubaduren_88 at hotmail.com
Mon May 4 17:37:57 CEST 2020


Teorin att ”Svarte” är ett epitet och Petter karaktärens egennamn torde väl vara rimligt med tanke på att karaktären på engelska alltid har hetat Pete (med undantag från ett fåtal kortfilmer), men under åren har ett flertal olika tilläggsnamn förekommit: Bootleg Pete, Peg-Leg Pete, Pistol Pete, Black Pete, och såvidare. 

/Dennis Strågefors 

Skickat från min iPhone

> 4 maj 2020 kl. 17:27 skrev Mats Nilsson <spexmats at kth.se>:
> 
> Som vanligt en uttömmande och intressant redogörelse av Hr. Diös, men där finns fortfarande ett par frågetecken:
> 
> * Är "Svarte" ett epitet eller en del av ett dubbelnamn?
> Min uppfattning är att hans namn enbart är Petter och att "Svarte" är ett epitet som hans motståndare använder (även om jag gillar koll. Lindkvists teori om att Svarte är förnamnet och Petter efternamnet!). Detta baserar jag på att hans fru/sambo/partner Hilda/Trudy/etc., liksom hans kumpaner, kallar honom enbart Petter. Detta är mitt huvudskäl till att tycka att bindestrecket är fel, men jag är verkligen nyfiken på om någon vill följa Hr. Diös uppmaning att vederlägga min tes och hitta ett annat exempel där epitet och namn skrivs med bindestreck.
> 
> * Hur uttalas det?
> För att citera Hr. Diös: "Intressant nog har jag även hört till synes kloka människor uttala "Svarte-Petter" med betoning på båda namndelarna, som "Anna-Lena" eller "Dalagatan". Kanske pga bindestrecket? Men där tycker jag att det vanligaste, och mest naturliga, är att betona "Pett" tydligast."
> Här är mitt andra skäl att tycka strecket är fel. Jag har alltid uttalat det med betoningen på "Pett", vilket jag inte skulle göra om där var ett bindestreck (då skulle jag uttala det som "Dalagatan"), men det kan förstås vara dialektalt. Kan det annars vara en generationsfråga så att de som växt upp med den klassiska julkalendern "Teskedsgumman" uttalar namnet på samma sätt som det där förekommande uttrycket "Göta Petter"?
> 
> Vad gäller "när" så har jag gjort en snabb pocketkoll och i de första pocketarna Petter förekommer (16, 22, 25 och 29) skrivs namnet utan bindestreck, i nr 31 som sagt med streck på omslaget men utan i serierna och i nummer 34 med streck även i serierna. Därefter är strecket borta igen i nr 37, 42 och 45. Det är tillbaka i nr 47 och borta igen i nr 50...  (Varken nr 34 eller 47 hör till mina favoriter, så jag förstår varför jag som klassisk pocketist inte känner mig hemma med strecket). Pocketöversättarna verkar alltså inte ligga i fas med NorbecK/Westrin-övergången.
> 
> /2348 Mats Nilsson
> 
> 
> 
> -----Original Message-----
> From: Ankism <ankism-bounces at nafsk.se> On Behalf Of Stefan Diös
> Sent: den 4 maj 2020 13:16
> To: ankism at nafsk.se
> Subject: Re: Varifrån kom bindestrecket?
> 
> 
> Som vanligt dyker det upp intressanta spörsmål på denna lista. Dit hör inte minst detta om olika sätt att skriva namnet Svarte-Petter. För att specifikt titta på frågan från vår vördade ordförande Mats:
> 
> "När och varför började man använda detta, enligt mitt tycke helt felaktiga (ingen skriver ju ”Röde-Orm” eller ”Gröna-Lund”), bindestreck?"
> 
> verkar det ju lättast att reda ut delfrågan "när", åtminstone när det gäller Kalle Anka-tidningarna. Den första teori som ploppar upp i min åldrade skalle är att det kan ha skett vid övergången mellan Axel Norbeck och P.A. 
> Westrin som översättare. Några stickprov i de gamla årgångarna antyder att detta i stort sett tycks stämma. Från Norbecks tid hittar jag flest exempel på "Svarte Petter" och sen Westrin tog över är det vanligare med bindestrecket. Men det är inte knivskarpt. Bytet av översättare skedde
> 1957 och intressant nog hittar jag flera fall av mellantinget "Svartepetter" under detta år, både före och efter skiftet. Redaktionellt ingripande eller tillfälligheter?
> 
> Märk att min undersökning ingalunda är
> fullständig, samt att man i de fall namnet skrivs över två rader, på den tiden dialogen bestod av versaler, inte kan vara säker på om bindestrecket hör till namnet "Svarte-Petter" eller bara är till för att avdela "Svartepetter". Och man kan också tillägga att framför allt Norbeck ibland använde helt andra namn. Jag hittade under mitt korta bläddrande namn som "Lurvige Laban" och "Lars Långfinger". Det kan säkert ha varit andra namn även i originalen ibland, fast tecknarna har ritat skurken likadan som Petter.
> 
> För egen del är jag uppväxt med Westrin och har nog alltid velat använda bindestrecket i mina texter. Det har känts som det rätta och klassiska, även om det inte visar sig vara det mest ursprungliga. Enligt mitt textarkiv, som sträcker sig tillbaka till 1990, har jag endast en (1) gång skrivit "Svarte Petter" utan bindestreck. Det bör tolkas som ett rent slarvfel. Jag minns inte att jag skulle ha funderat över saken utan tror att jag bara skrev det som jag tyckte var rätt.
> 
> Däremot "misslyckades" jag med ett liknande fall, nämligen Klarabella Ko. Det verkar ha skrivits "Klara-Bella" med bindestreck under större delen av Westrins tid och då borde jag lika glatt ha anammat den skrivningen. Men jag tycks alltid ha skrivit "Klarabella". Jag kan inte svara på varför. Jag kom på det efter en tid och blev lite blek om nosen, för visst minns jag det skrivsättet från ungdomen. Men det kändes lite sent att ändra det när det blivit inarbetat igen. 
> Jag kan se att jag funderade över saken i en anteckning från 1994, men det blev ingen förändring fastän jag där ansåg att skrivningen med bindestreck "egentligen är mycket coolare". 
> (Norbeck skrev nog bara "Klarabella" och faktiskt även Westrin i början. Vi är nog inne på 60-talet innan "Klara-Bella" tar över.)
> 
> Nu är det ändå lite skillnad på de fallen eftersom Klarabella är ett mer tydligt dubbelnamn. En detalj är att bindestrecket kan påverka betoningen. Utan det kan det bli mest naturligt att lägga en tydlig vikt på tredje stavelsen, som i "champinjoner" och många andra vanliga ord. Så uttalar jag nog helst "Klarabella". Men skriver man "Klara-Bella" blir det mer likt traditionella dubbelnamn som "Anna-Lena" och många andra, med en betoning även på första stavelsen. Jag har flera gånger hört detta uttal även för vår kära kossas förnamn och kan inte säga att det låter alldeles tokigt. 
> Intressant nog har jag även hört till synes kloka människor uttala "Svarte-Petter" med betoning på båda namndelarna, som "Anna-Lena" eller "Dalagatan". Kanske pga bindestrecket? Men där tycker jag att det vanligaste, och mest naturliga, är att betona "Pett" tydligast.
> 
> So far, so bad. Men frågan gällde också VARFÖR övergången till bindestreck skedde. Det är lite knivigare. Då måste man gissa hur andra människor tänkte för många år sen, och det är inte alltid så lätt när man har svårt att hålla reda på vad man själv tänker just nu. Idén från Dennis att skilja namnet från kortspelet Svarte Petter är inte alls dum. Namnet är ju i flera sammanhang långt äldre än Disneyfiguren och har genom tiderna burits som öknamn av ett antal kriminella och även andra. Jag har själv känt till en person som alltid kallades "Svarte Petter". (Och nu när jag tänker på det var det nog många som betonade hans namn som "Dalagatan", fast det kanske inte skulle skrivas med bindestreck ... Där ser man!)
> 
> En annan teori kan man bilda med hjälp av noteringen ovan att skrivningen "Svartepetter" 
> användes under en mellanperiod 1957. (Den förekommer f.ö. också för kortspelet.) Under 60- och 70-talen blev det vanligare i KA att i olika hög grad sätta ut bindestreck i långa och sammansatta ord i syfte att göra dem mer lättillgängliga för unga läsare. Petters och fröken Kos bindestreck kan mer eller mindre uttalat ha varit ett led i denna strävan.
> 
> Ska man sedan roa sig med den mer underhållande typen av ankistisk forskning kan man ju fundera på om Petter kanske härstammar från orten Svarte nära Ystad. Då är det ju helt naturligt att skriva namnet "Svarte-Petter" på samma sätt som man skriver t.ex. idrottare som "Nora-Anna". Säg emot det, den som kan!
> 
> Slutligen måste jag medge att jag blir sugen på att vederlägga Mats tes om att man inte skriver "Röde-Orm". Kanske inte just det namnet, men det skulle inte förvåna mig om det går att hitta exempel ur tiderna på liknande paralleller. Men den sortens historisk forskning överlämnar jag i så fall åt sådana som är bättre skickade för det.
> 
> 
> S Diös
> 
> _______________________________________________
> https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnafsk.se%2Fmailman%2Flistinfo%2Fankism&data=02%7C01%7C%7C9d0efe1b68b743666e2108d7f03f98fd%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637242028243799672&sdata=B0RWXTPshrvd%2Fmf3dKgg1YnPy5njXGUVMBq05Xh7On4%3D&reserved=0
> _______________________________________________
> https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnafsk.se%2Fmailman%2Flistinfo%2Fankism&data=02%7C01%7C%7C9d0efe1b68b743666e2108d7f03f98fd%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637242028243799672&sdata=B0RWXTPshrvd%2Fmf3dKgg1YnPy5njXGUVMBq05Xh7On4%3D&reserved=0


More information about the Ankism mailing list