Shakespeare och pygmeindianer

Stefan Dis stefan.dios at mhmail.se
Mon Mars 22 22:01:55 CET 2021


Javisst, det r ett intressant mne fr mig, och 
eftersom mitt namn r kallat fr jag skicka ett 
artighetssvar. Men jag har inget att tillgga 
till herr ordfrandes fredmligt kortfattade, 
men nd vl sammanfattande, svar,


S Dis


>Intressant fråga. Shakespeare använde många 
>olika versmått i sina pjäser, men mest känt, 
>och det koll. Eldh väl syftar på är blankvers 
>(med varannan stavelse betonad, där nog det 
>mest kända exemplet är ”To be or not to be, that is the question”).
><https://sv.wikipedia.org/wiki/Blankvers>https://sv.wikipedia.org/wiki/Blankvers
>
>Raden som koll. Eldh citerar är från en 
>sonett, inte från en pjäs, så den har sina egna betoningsregler:
><https://sv.wikipedia.org/wiki/Sonett>https://sv.wikipedia.org/wiki/Sonett
>
>Pygméindianers versmått är dock inget av 
>dessa, utan bygger på det som användes av författaren Longfellow, runometer:
><https://sv.wikipedia.org/wiki/Runometer>https://sv.wikipedia.org/wiki/Runometer
>
>Det används även i eposet Kalevala, så 
>jämför gärna med Don Rosas ”Jakten på Kalevala”.
>
>I övrigt gissar jag att vår eminente 
>översättare Stefan Diös kan bringa mer ljus i frågan.
>
>/Koll 2348 Mats Nilsson
>
>
>From: Ankism <ankism-bounces at nafsk.se> On Behalf 
>Of Andreas K A Eldh via Ankism
>Sent: den 22 mars 2021 21:35
>To: Ankism NAFS(k) <ankism at nafsk.se>
>Subject: Shakespeare och pygmeindianer
>
>Kvack!
>
>Kort fråga: Shakespeare betonade varannan 
>stavelse. Är det samma knep som pygmeindianerna 
>använder? Använder de samma radlängd också?
>
><https://www.youtube.com/watch?v=dUnGvH8fUUc>https://www.youtube.com/watch?v=dUnGvH8fUUc
>
>Den enda text jag kan komma på i skrivande 
>stund är "Shall I compare thee to a summers 
>day", men den passar inte in i mallen.
>
>Andreas K A Eldh
>2324
>_______________________________________________
>https://nafsk.se/mailman/listinfo/ankismS DisMore information about the Ankism mailing list