test

Kjetil Torgrim Homme kjetilho at ifi.uio.no
Fri Nov 19 15:05:09 CET 1993


Eg er ganske sikker på at det ikkje verkar... Om eg tek feil, skrik ut!
Send mail til lista i staden, det fungerer.


Kjetil T.More information about the DCML mailing list