SV: Carl Barks Litografier

Clyde Lange clyde at telia.com
Tis Apr 17 23:32:02 CEST 2001


01-04-17 10.12, skrev aake forsmark på aake.forsmark at swipnet.se följande:


> Jag tycker tvärtom. Diskussionen gav verkligen en
> fyllig information om dessa "litografier". Vill du
> endast läsa fastslagna fakta föreslår jag att du
> istället ägnar dig åt att läsa encyklopedier istället
> för diskussionslistor på Internet =)
> 
> Vad det var du fann pinsamt förstår jag inte. Han som
> skulle kränga affischerna handlade ju såvitt jag förstår
> helt i god tro när han benämde dem "litografier" eftersom
> han bara översatte den amerikanska termen rakt av. Den
> person som ifågasatte termen litografi gjorde ju en helt
> riktig invändning och de personer som hyfsade diskussionen
> med en korrekt information om vad slag av tryck det handlade
> om gjorde ju också helt riktiga korrektioner. Jag kan inte
> se ett spår av pinsamhet nånstans ...
> 
> Den som inhandlar ett sådant tryck efter att ha läst denna
> diskussion vet åtminsone vad det handlar om. (vilket man inte
> gjort om man inhandlat samma tryck i tron att det varit en
> litografi)
> 
> Åke Forsmark
> 


Förlåt att jag drar ut på en seg historia, men jag känner att jag måste
rätta till ett uppenbart missförstånd:

Visst gav diskussionen fyllig och bra information i slutändan och visst har
försäljaren av affischerna agerat i god tro.
Detta har jag inget alls att invända emot, men när man i ett faktamässigt
felaktigt inlägg i stort sett påstår att "jag har rätt och du har fel", med
näst intill nedlåtande ton, DÅ tycker jag att det är aningen pinsamt.

DET var vad jag reagerade mot och det enda jag tycker listan kan förskonas
ifrån.
Jag har inte någonstans i mitt inlägg påstått att det var pinsamt att kalla
affischerna för litografier.

Jag har heller inget att invända mot resten av diskussionen, som jag själv
tyckte var mycket givande - "fastslagna fakta" eller inte.

Jag trodde inte jag skulle missuppfattas så totalt och hoppas detta var mitt
sista inlägg i denna debatten.

Koll Lange
More information about the Ankism mailing list