ISBN-nummer

Daniel Mott mott at swebase.com
Tis Apr 24 21:50:02 CEST 2001


Jag har även upptäckt danska på flera ställen i den svenska Kalle Anka-siten (www.ankeborg.egmont.se). Kan det bero på att Egmont som ger ut tidningen är en dansk koncern??

--
   Med vänlig hälsning
   Daniel Mott

----- Original Message ----- 
From: "Nässén Greger" <grnas at wmdata.com>

> PS. Mycket fin bok, dock med några skönhetsfläckar. Jag har hittat några
> skrivfel/stavfel i kommentarerna, och en bildtext var på danska. DS.

More information about the Ankism mailing list