Per Joakim

Stefan Diös pyas at swipnet.se
Mon Nov 5 17:42:18 CET 2001


Apropå den internordiska Joakim-kronologin:


>1949-03 "Farbror rike Per" med i KA&C:o för första gången i 3/49 (WDC 98)
>1949-08 Samma serie går i Danmark i AA 6/49. Vad hette Joakim där?

Det har jag inte framför mig nu, men när vi senast pratade om saken här på 
listan har jag bestämt för mig att vi spikade namnet Joakim (von And) dit. 
Rimligen första gången det användes i så fall.


>1951-06 Farmor Anka-historien i WDC 123 går i AA 6/51. Där är Joakim med.
>1951-07 Samma Farmor Anka-historia går i svenska KA 7/51.
>         Heter han "Joakim" där? Jag har inte möjlighet att kolla just nu.

Den har jag framför mig, i form av årgångsboken i faksimil. Namnet är 
Joakim von Anka. Inget farbrorande här eftersom Joakim umgås med Farmor 
Anka (och Mårten Gås), inte med Kalle eller någon annan "brorson". Men han 
påstår sig vara Farmors "rika släkting".

Grundtipset är att Danmark år 1951 kom ihåg att figuren hade varit med två 
år tidigare och använde samma namn som då. Sverige kom inte ihåg detta utan 
plankade helt simpelt namnet från Danmark. Detta tyder på att den svenska 
översättningen gjordes med den en månad äldre Anders And-tidningen som 
förlaga. Som vi tidigare har berört i flera sammanhang här på listan, så 
var ett sådant förfarande knappast ovanligt på den här tiden. Det fanns 
ingen anledning att gräva fram ett amerikanskt original åt översättaren om 
det fanns någon version på ett annat språk lika lätt tillgänglig på 
redaktionen. Så resonerade man antagligen.

Den stora forskningsmässiga nyheten för mig i den här debatten är att koll. 
Gunnarsson verkligen heter Per Joakim i förnamn! Heavy!!! Har jag aldrig 
känt till detta grundläggande faktum förr? Hur förklaras i så fall denna 
enorma lucka i mitt ankistiska vetande? Och hur har jag i annat fall 
lyckats glömma bort det?!


S Diös
More information about the Ankism mailing list