SV: Tempelherrarna

Patrik Öbrink vsg982s at tninet.se
Mon Nov 12 10:46:12 CET 2001


Greger skrev: 
> jag tycker inte Patrik gör den urgamla etiopisk-ortodoxa kyrkan rättvisa. Den är knappast en sekt, eftersom hälften av Etiopiens 50 miljoner invånare är bekännare. Deras tro genomsyras av att de faktiskt innehar förbundsarken, och varje kyrka i Etiopien har en kopia av den. Originalet påstås förvaras i en kyrka i Aksum, men eftersom ingen dödlig får se arken - förutom den präst som vaktar den på livstid - så lär vi inte få nåt svar. Det är också möjligt att tempelherrarna faktiskt besökte Etiopien, för deras speciella kors och andra symboler finns inristade i flera tusenåriga etiopiska kyrkor, vilket är lite svårt att förklara bort.>

Jag är den förste att erkänna att jag inte är någon expert på medeltida kyrkohistoria eller ens något som har medeltiden att göra - mitt specialområde är svensk diplomati Portugal 1719-1728, men det intresserar absolut ingen annan och är en helt annan historia - men jag är åtminstone intresserad av ämnet och har ett visst hum om hur det förhåller sig. Greger har helt rätt i sitt påpekande, men det hör till saken att det i nämnda TV-dokumentär presenterades på det sätt som jag beskrivit. Som (idé)historiker blir jag därtill instinktivt tveksam när tempelherrarna blandas in i en historisk händelse. 

Stefan Diös: 
> Intressant förresten  att den tjocka fackbok som Patrik Öbrink hänvisade till inte nämner något om detta datum!> 

Jag kan inte säga helt säkert att den här uppgiften inte nämns i Malcolm Barbers bok, ty det var längesedan jag läste den ordentligt och senast ögnade jag bara igenom kapitlet som behandlar gripandet och rättegångarna, men jag såg inte datumet vid igenomögnandet. Det kan vara så att Barber som seriös historiker inte vill lägga in uppgiften om fredagen den 13:e för att undvika att framstå som mindre vederhäftig.  

Greger igen:  
> För att inte vara helt utanför ämnet ankism, så kan jag meddela alla kollusorer och andra intresserade att den finfina NAFS(k)uriren 32 är på väg!>

Ah, ljuva liv!

/Patrik (som inte har någon namne på listan och därför inte behöver något ytterligare kännetecken)More information about the Ankism mailing list