Re: Några komentarer...

Stefan Diös pyas at swipnet.se
Sön Nov 11 01:36:21 CET 2001


Vidare:

>Såg någon annars senaste numret av Illustrerad Vetenskap? Där ingick en 
>artikel om Tempelriddarna. Intressanta bakgrundsfakta att läsa jämsides 
>med serien.


Kul tajming! Det är redan flera inlägg som visat på stor kunskap om 
tempelherrarnas historia. Är det nån kännare som kan visa på fel hos Don 
Rosas beskrivning i serien, eller formuleringarna i den svenska tolkningen? 
Eller verkar det tvärtom som om all den "äkta historien" passar in lika bra 
som Don själv menar?

En sak jag specifikt vill undra är om Illustrerad Vetenskap verkligen 
använder det svenska ordet "tempelriddare"? När jag bedrev min egen 
begränsade forskning inför den svenska översättningen, föreföll det som om 
den bästa historiska termen vore "tempelherrar". "Tempelriddare" skulle 
snarare syfta till sentida ordenssällskap som mer eller mindre seriöst 
påstår sig vara avläggare till historiens tempelherrar.S Diös
More information about the Ankism mailing list