Re: Fråga ang. Hall of Fame

Olof Siverbo olof.siverbo at bostream.nu
Tis Juni 15 18:50:24 CEST 2004


Erik Nordstrom:
> När Egmont ansträngt sig så för att göra en fin produkt - när man till 
> och med varit i
> kontakt med Rosa för att få d.u.c.k. i alla serier - varför använder 
> man sig då av gamla original där
> innehållet i Joakims glasögon är utsuddade?

Utsuddat innehåll i glasögon?! Detta sysslade alltså Egmont med så sent 
som på 90-talet? Det hade jag ingen aning om. Mycket märkligt! Gäller 
det här bara Rosa eller har de retuscherat i andra tecknares glasögon 
också?

/Olof

More information about the Ankism mailing list