Re: Skräckbäcken?

Stefan Diös pyas at swipnet.se
Tors Okt 20 14:50:54 CEST 2005


Jag kan försöka att snabbt kommentera det Johan Franzon skrev:


>Det är nog många som ser fram med spänning mot 
>Don Rosas nya Joakim-serie. Det är väl tack vare 
>hans serie om Joakims liv som White Agony Creek 
>blivit ett känt begrepp i Kalle Ankas universum. 
>Det brukar visst översättas med "Ångestfloden"?
>
>Men White Agony Creek har förekommit tidigare. 
>Det verkar som om Glittriga Gullan och Joakims 
>guldgrävarliv upplevde en liten renässans hos 
>Kalle Anka-tecknarna omkring 1979-1981. Med 
>anledning av att en son kommit upp i Kalle 
>Anka-åldern har jag fått anledning att läsa om 
>gamla nummer. I ett nummer från den tiden såg 
>jag att White Agony Creek översattes med 
>"Skräckbäcken". Kanske måste man hålla fast vid 
>det namn som nu blivit etablerat, men är det 
>inte en fiffig svensk lösning (av Westin eller 
>Emond, antar jag)? Skulle det inte låta bra med "Fången vid Skräckbäcken"?


Ja, det låter onekligen snärtigt, det kan ingen 
neka till. Men du har samtidigt rätt i att vi 
förmodligen behåller det inarbetade namnet 
Ångestfloden. Det kommer ursprungligen från P.A. 
Westrins svenska text till "Tillbaka till 
Klondike" av Carl Barks i KA 2-4/1960. När Don 
Rosa hänvisar till gamla Barksserier och 
återanvänder namn på personer och platser, så 
brukar vi försöka att om möjligt gå tillbaka till 
källorna och använda de motsvarande svenska 
namnen från samma serier. Ibland missar vi något, 
ibland finns det ingen svensk motsvarighet, 
ibland är det svenska namnet "felaktigt" eller 
olämpligt att använda av något annat skäl. Men för det mesta brukar det gå.

Serien du nämner där namnet Skräckbäcken förekom 
är av allt att döma inte av Barks, även om det är 
ett gott tecken att redan den tidens författare 
ville återknyta till gamla klassiker. Jag ska 
beredvilligt erkänna att jag inte kände till det 
namnet då jag först arbetade med Don Rosas 
serier. I så fall hade jag fått välja vilket av 
de båda namnen jag ville använda för "White Agony 
Creek". Kanske hade jag ändå valt Ångestfloden 
såsom varande det äldsta och mest "Barksartade", vem vet.

Hm, förresten, jag undrar om du inte menar serien 
"På nya äventyr i Alaska" i KA 49-50/1980? Den 
gick nyligen i repris i Vicar-volymen (nr 4) i 
Hall of Fame-serien. Jag var med och redigerade 
serietexterna till den boken och fattade 
motsvarande beslut: att ändra Skräckbäcken (och 
en del andra detaljer i den gamla översättningen) 
till det som är mest etablerat i dag. Så vi kan 
nog räkna med att Westrins gamla Ångestflod finns 
kvar även i kommande utgåvor av Don Rosa. Jag 
tycker ärligt talat att det är ganska uttrycksfullt, det med.


S Diös

More information about the Ankism mailing list