Scarpa

Andreas Eriksson andreas.eriksson89 at hotmail.se
Sön Nov 9 20:06:25 CET 2014


Inget svar från Ordföranden än, jag tar mig friheten att själv stå för 
basunerandet (längs dragbasunen)...

Jo, vi fick en idé om att köpa in Romano Scarpas samlade verk som är utgivna 
i Italien, översätta dessa till svenska och på något sätt göra svenska 
utgåvor. Alla som vill får hjälpa till att översätta. Finns det kanske 
rentav någon som kan italienska? (Själv har jag tagit en nybörjarkurs i 
italienska, så jag kan en del.) Annars klarar man sig rätt bra med ordbok 
och Google Översätt. Befintliga översättningar kommer att användas, dock 
bearbetas. Jag har påbörjat ett index där det tydligt framgår vilka serier 
som saknar befintlig svensk översättning.

Hur själva utgåvorna skall komma till är jag osäker på, hoppas Ordföranden 
eller någon annan kan fylla i här. Men detta skulle alltså vara ett ideellt 
föreningsprojekt och Egmont är förvisso inte inblandat. 



More information about the Ankism mailing list