Scarpa

Daniel Alzén susub75 at hotmail.com
Mon Nov 10 01:46:40 CET 2014


Jag är jättebra på italienska och kan tänka mig att översätta. Dock får vi diskutera hur mycket, för jag antar att det är många serier.
 
koll. 1977, Daniel Alzén
 
> From: andreas.eriksson89 at hotmail.se
> To: ankism at nafsk.se
> Subject: Re: Scarpa
> Date: Sun, 9 Nov 2014 20:06:25 +0100
> 
> Inget svar från Ordföranden än, jag tar mig friheten att själv stå för 
> basunerandet (längs dragbasunen)...
> 
> Jo, vi fick en idé om att köpa in Romano Scarpas samlade verk som är utgivna 
> i Italien, översätta dessa till svenska och på något sätt göra svenska 
> utgåvor. Alla som vill får hjälpa till att översätta. Finns det kanske 
> rentav någon som kan italienska? (Själv har jag tagit en nybörjarkurs i 
> italienska, så jag kan en del.) Annars klarar man sig rätt bra med ordbok 
> och Google Översätt. Befintliga översättningar kommer att användas, dock 
> bearbetas. Jag har påbörjat ett index där det tydligt framgår vilka serier 
> som saknar befintlig svensk översättning.
> 
> Hur själva utgåvorna skall komma till är jag osäker på, hoppas Ordföranden 
> eller någon annan kan fylla i här. Men detta skulle alltså vara ett ideellt 
> föreningsprojekt och Egmont är förvisso inte inblandat. 
> 
> _______________________________________________
> http://nafsk.se/mailman/listinfo/ankism
 		 	   		  
-------------- next part --------------
En HTML-bilaga skiljdes ut...
URL: <http://nafsk.se/pipermail/ankism/attachments/20141110/1d330308/attachment.html>


More information about the Ankism mailing list