SV: Scarpa

Andreas Eriksson andreas.eriksson89 at hotmail.se
Fre Nov 14 17:18:33 CET 2014


Tack för svaret, Mats!

Nej, egna utgåvor vore nog en omöjlighet och kanske ett önsketänkande från 
min sida, då jag inte hade fått klart för dig riktig vad du avsåg.

Givetvis kan man ju alltid försöka med en kampanj, hur stor genomslagskraft 
det nu kommer att ha. Men försöka duger väl...

Alternativ 2 med översättningarna i ett separat häfte känns väl som en 
rimlig lösning under rådande omständigheter. Och då skulle jag helst se att 
man tar med samtliga översättningar, även befintliga, så att alla finns på 
ett och samma ställe. (En del behöver bearbetas också.)

Nämnas kan att jag har färdigställt en översättning av FARBROR JOAKIM OCH 
DEN KRONISKA SJUKDOMEN (http://coa.inducks.org/story.php?c=I+AT++++7-A), 
dock med den amerikanska översättningen som förlaga, eftersom jag inte hade 
tillgång till det italienska originalet, så jag jag är ivrig att få jämföra 
med detta.

Jag har även en på börjad översättning av AMUNDSENS TALISMAN 
(http://coa.inducks.org/story.php?c=I+TL++135-A), även den från amerikanska 
utgåvan. More information about the Ankism mailing list