Tyck till – En lymmel till lämmel

= The Lemming with the Locket (US 9a)

[inducks]

Logga in för att kunna tycka till om denna och andra serier!

Se den nuvarande listan här!