Kvacket

Kvackets logotype

Kvacket är vårt nyhetsblad som kommer ut normalt fyra–fem gånger per år med nyheter om våra aktiviteter och den övriga ankistiska världen.

Redaktör är Johan Blixt (kvacket@nafsk.se).

Se det senaste numret eller botanisera bland alla nummer från listan!

Alla nummer

1985

1

1986

1, 2, 3, 5

1987

1, 2, 3, 4, 5

1988

1, 2, 3, 4, 5

1989

1, 2, 3, 4

1990

1, 2, 3, 4, 5

1991

1, 2, 3, 4

1992

1, 2, 3, 4

1993

1, 2, 3, 4

1994

1, 2, 3, 4

1995

1, 2, 3, 4, 5, 6

1996

1, 2, 3, 4, 5

1997

1, 2, 3

1998

1, 2, 3, 4

1999

1, 2, 3, 4

2000

1, 2, 3, 4, 5

2001

1, 2, 3, 4, 5, 6

2002

1, 2, 3, 4, 5

2003

1, 2, 3, 4, 5

2004

1, 2, 3, 4, 5

2005

1, 2, 3, 4, 5

2006

1, 2, 3, 4, 5, 6

2007

1, 2, 3, 4

2008

1, 2, 3, 4, 5

2009

1, 2, 3, 4, 5

2010

1, 2, 3, 4

2011

1, 2, 3, 4, 5

2012

1, 2, 3, 4

2013

1, 2, 3, 4, 5

2014

1, 2, 3

2015

1, 2, 3

2016

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

2017

1, 2, 3, 4, 5

2018

1, 2, 3, 4, 5

2019

1, 2, 3, 4, 5

2020

1, 2, 3, 4, 5

2021

1, 2, 3, 4, 5

2022

1, 2, 3, 4

2023

1, 2, 3, 4

2024

1, 2, 3

Första headingen för Kvacket
Kvacket 3/90
Kvacket 6/95