Kvacket 3/2019

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör:Johan Blixt och Mats Nilsson (Tillägg)
Utförande:4 sidor samt tillägg på lös lapp
Packningsdatum:28 juni 2019

[PDF] (kräver inloggning)

Hej och välkomna till årets tredje Kvacket! Utöver Kvacket ska du i ditt kuvert hitta ett årsmötesprotokoll och kanske en inbjudan att betala avgiften för juli 2019–juni 2020.

Aktiviteter under hösten

Just nu ser förstås (nästan) alla fram mot sommaren, men erfarenheter från tidigare år säger oss att den så småningom kommer att övergå i höst, så det är lika bra att planera för kommande ankistiska aktiviteter redan nu. Tre aktiviteter som alltid brukar återkomma är höstmötet (som nämnts på annan plats i detta Kvacket), ”Världens längsta bokbord” samt Bokmässan i Göteborg.

Vad gäller ”Världens längsta bokbord” har styrelsen ännu inte fått någon information om ifall det blir av och om vi i så fall sedvanligt kommer att inbjudas att dela bord med Seriebiblioteket ”Serieteket” från Kulturhuset, men vi hoppas förstås att så blir fallet. Preliminärt datum för detta tycks vara den 18 augusti.

Att Bokmässan i Göteborg blir av vet vi dock med säkerhet, och den äger rum den 26–29 september. Det fullständiga programmet för seminarierna är dock ännu inte publicerat, så vi vet inte hur mycket som kommer att ha direkt ankistisk (ank)nytning, men att det kommer att finnas åtskilliga punkter för de serieintresserade kan garanteras.

Ankon

När detta läses är vi precis i slutskedet av planeringen för årets Ankon. Det kommer, som nämnts i tidigare Kvacket, att äga rum den 8–9 juni i Karlstad med start vid lunch den 8 juni och avslutas med tårta för att fira Kalle Ankas 85-årsdag efter lunch den 9 juni. Temat kommer att vara ”tur”, så vi kommer att ha en mängd aktiviteter och lotterier för att utreda vem som egentligen är föreningens egen Alexander Lukas. Om du inte har anmält dig men kommit på att du vill vara med båda eller den ena av dagarna så hör av dig till kansli@nafsk.se, så ska vi nog kunna klämma in dig.

Årsmöte

Till slut blev det vår och likaså blev det årsmöte. Den 27 april möttes ett antal ankister upp vid Åttingen på Reimersholme. Många var veteraner, men flera var också där för första gången. Vi hade också äran att för första gången välkomna några kollusorer med nummer över 3000. Föreningen växer, glädjande nog! Först vidtog de sedvanliga mötesförhandlingarna som du kan läsa om i mötesprotokollet.

De föranmälda punkterna på mötesordningen vållade inga större debatter, medan de övriga frågorna var mer oförutsägbara. Frågan om att utse en vice ordförande brukar vara synnerligen komplicerad och tidskrävande, men gick vid detta möte ovanligt smidigt.

Den sista övriga frågan får väl sägas ha varit hela mötets höjdpunkt. Styrelsen hade nämligen beslutat sig för att det var dags att upphöja ytterligare en medlem till den exklusiva titeln Högsvans, vilket är den finaste utmärkelse föreningen kan utdela och något som sker ytterst sällan. Endast fem personer hade tidigare fått utmärkelsen, nämligen kollusorerna H313 Carl Barks, 314 Stefan Diös, 316 Greger Nässén, 339 Anders Berglund och 616 Göran Ribe. För de som har följt föreningen länge och sett allt det arbete den aktuelle personen utfört inom föreningen, både med officiella uppdrag som sekreterare, ordförande och redaktör och som ständig hjälpreda vid packningar, mässor, jubileer med mera kom det nog inte som någon som helst överraskning att föreningens sjätte högsvans blev koll. 976 Johan Blixt. Styrelsen gratulerar å det hjärtligaste och tackar för många års hängivna insatser för föreningen! Utöver äran får nyblivna högsvansar rätten att under resten av mötet bära den mössa som tillverkades och gavs till Carl Barks i samband med hans Sverige-besök och som efter Barks bortgång har återdonerats till föreningen av en medlem som köpt in den på auktion.

Efter själva mötesdelen följde fika och traditionellt omkringstående innan medlemmarna återsamlades i möteslokalen för auktion, liksom alltid med stor schvung ledd av Anders Berglund, och en frågesport ihopsatt av ordföranden koll. 2348 Mats Nilsson. Detta år var den av en typ som inte förekommit på ett tag, nämligen i form av ett antal bildrutor där en väsentlig detalj dolts av en oval (frågesporten inleddes med att ett antal medlemmar diskuterade huruvida en cirkel kunde anses vara en oval) och det gällde att säga vad/vem som doldes. Även om så gott som alla bilder var hämtade från välkända serier var tävlingen svår, men två tävlande stack dock ut lite över de övriga; Stefan Diös och koll. 1088 Ola Martinsson. Dessa två var i delad ledning då de ordinarie frågorna var slut, varpå Mats satte ihop utslagsfrågor där det gällde att komma ihåg vilka museiföremål Kalle går runt kring på första sidan av ”Den gyllene hjälmen”. Båda tävlande klarade den förhistoriska kon i första rutan, men endast Stefan kom ihåg ”Sladdrets gud” längre ned på sidan och stod därför som slutlig vinnare./p>

Det visades även lite filmer, som denna gång fick tas från Youtube eftersom föreningens filmexpert koll. 1382 Bror Hellman tyvärr var frånvarande på grund av sjukdom. Slutligen avtågade ett tiotal kollusorer för gemensam middag på en närbelägen restaurang och därefter var årsmötet 2019 till ända. Styrelsen kan redan nu avslöja att höstmötet 2019 kommer att äga rum den 26 oktober, även det i Åttingen. Detta råkar också vara samma dag som den årliga tävlingen i seriekunskap, Comiquiz, äger rum, så det kan komma att bli en del av mötet. Mer detaljer om detta kommer i nästa nummer av Kvacket.

Koll. 2348 Mats Nilsson

Stockholms internationella seriefestival

Den årliga seriefestivalen SIS brukar normalt sett äga rum i maj i Kulturhuset i Stockholm, men då detta för närvarande är under renovering hade festivalen flyttats i både tid och rum och hamnade i stället i Konstfacks lokaler vid Telefonplan den 6–7 april. Bortsett från detta var det mesta sig likt och vårt deltagande leddes av festivalgeneralen koll. 538 Karl-Erik Lindkvist, som också givit ett utförligt referat av festivalen på Serieforum.se.

NAFS(k):s bord bemannades av koll:a 316 Greger Nässén, 976 Johan Blixt, 2165 Klaus Dejler och 2348 Mats Nilsson. Vi sålde (k)urirer och tidningar och gjorde vårt bästa för att värva nya medlemmar. Mats hade som vanligt gjort tipsfrågor med ankistiska frågor kring temat för festivalen, som i år var ”möten”. Samtliga frågor innehöll därför ordet ”möta” i någon form. De upplevdes i år som ganska svåra och flera deltagare som normalt brukar ha nästan alla rätt var inte alls nära i år. Pröva gärna själv, koll. 699 Per Starbäck har lagt upp frågorna på NAFS(k):s hemsida. Trots den nya tiden och lokalen var festivalen välbesökt och upplevdes som mycket lyckad. Det kan mycket väl hända att lokalen blir densamma nästa år, men oavsett det räknar vi med att medverka även då.

Koll. 2348 Mats Nilsson

Tillägg

Detta utskick av Kvacket har som ni märker beklagligen blivit försenat pga. vissa administrativa problem angående årsmötesprotokollet, vilket gör att en del uppgifter behöver uppdateras.

Årsmötesprotollet

I detta utskick finns protokollet från årsmötet bifogat. Båda justerarna har läst protokollet, men vi har ännu inte hunnit få en underskrift från Koll 3009 Gunilla Roxström. Hon har dock muntligen meddelat att hon godkänner protokollet och kommer att signera det så fort hon får tillfälle. Hon har heller inga invändningar mot att protokollet distribueras i förväg.

Ankon

Ankon med tur-tema är nu lyckligen(!) genomfört, så det går förstås inte längre att anmäla sig till detsamma. Ett utförligt referat därifrån kommer i nästa nummer av Kvacket.

Världens längsta bokbord

Vi har precis fått besked om att det blir ett bokbord på Drottninggatan i Stockholm även i år. Evenemanget kommer att äga rum den 18 augusti kl. 11.00–18.00. Detta är en tradition sedan många år där privatpersoner, antikvariat och andra bok-intresserade kan boka en plats där de säljer böcker, kartor, affischer och annat med litterär anknytning.

Seriebiblioteket ”Serieteket” i Kulturhuset brukar använda denna dag för att sälja ut sitt överkottsförråd av serier, med lägre och lägre priser allteftersom dagen framskrider, och vi och andra serieföreningar inbjudes att dela plats med dem under samlingsnamnet ”Seriegatan”. Det ”vanliga” bokbordet kommer att vara centrerat kring kvarteren vid Centralbadet, men Seriegatan kommer att ha en egen ”ö” nära Sergels Torg, lite avskilt från resten av bordet (vilket vi tror enbart gagnade oss förra året). Detta år hamnar vi dock lite närmare resten, som det ser ut nu i närheten av Åhlénshuset.

Vi kommer som vanligt att sälja (k)urirer och annat kulturgods och göra vårt bästa för att värva nya medlemmar. Oavsett om du är gammal, ny eller potentiell medlem är du mycket välkommen att komma förbi!

Koll. 2348 Mats Nilsson