NAFS(k):s verk­sam­hets­berättelser

Fotot taget 1982? Göran Ribe utdelar en smocka! Karl-Erik Lindkvist bakom kameran?