Verksamhetsberättelse för NAFS(K) 1998

ÅRSMÖTET hölls 18 april i Kristinehovs Malmgård i Stockholm och samlade 24 kollusorer. 11 medlemmar utnyttjade sin möjlighet att poströsta. Styrelsen fick följande utseende, sedan mötet först beslutat att låta den svälla till nio personer:

Olof Siverbo (694), ordförande, Göteborg (omval)
Johan Blixt (976), sekreterare, Farsta (comeback)
Daniel Alzén (1977), vice ordförande, Solna (nyval)
Greger Nässén (316), kassör, Stockholm (omval)
Anders Berglund (339), övrig, Skarpnäck (omval)
Stefan Diös (314), övrig, Malmö (omval)
Claes Ericsson (585), övrig, Stockholm (omval)
Joakim Gunnarsson (1460), övrig, Malmö (omval)
Per Starbäck (699), övrig, Uppsala (tidigare sekreterare)

Koll. Alzén gjorde entré i styrelsen och lyckades omgående ta kontroll över posten som vice ordförande. Koll. Blixt återerövrade sin klassiska position som sekreterare, sedan koll. Starbäck valt att kliva av samma post. Kvar i styrelsen stannade han emellertid. Koll. Andreas Eldh gjorde ett tappert försök att bli invald, men de 16 röster han samlade räckte inte till en styrelseplats den här gången.

Anders Alvin (1679) omvaldes ännu en gång som revisor. Som hans revisorskollega nyvaldes Thomas Eliasson (1682). Avgående revisor Anders Blennå (889) avtackades i sin frånvaro med present och applåd. Som valberedare återvaldes Jakob Hallin (1439), Gustaf Sterner (1759) och Per Vedin (446).

Efter mötesförhandlingarna ledde koll:a Karl-Erik Lindkvist och Johan Blixt en frågesport av Vem Vet Var?-typ, där det gällde att identifiera Barksteckningar som visades på en overheadduk. Ordförande-koll. Olof Siverbo informerade om ditt och datt och arrangerade också en ny omgång av sin fruktade tutfrågesport.

STYRELSEMÖTEN hölls 18 februari (gamla styrelsen) och 23 september (nya).

ANKON 98 arrangerades 25–26 juli i skånska Broby, med koll. Per Vedin och ex-koll. Joakim Tornhill som lekledare. Ett dussintal glada deltagare letade skatter, tävlade i frågesport, klättrade i grottor, spelade hockeyspel och pratade ankserier.

HÖSTMÖTET hölls 28 november i Brygghuset i Stockholm och samlade ett 20-tal kollusorer. Koll. Siverbo höll föredrag om ankistiska referenser i popsånger och spelade upp låtsnuttar med bland andra David Bowie, Olle Ljungström och Beach Boys. Bröderna Dum (alias Johan Blixt och Claes Ericsson) belönades med var sitt hedersdiplom (specialtecknade av koll. Johan Andreasson) som tack för sitt enträgna arbete inom föreningen. Koll. Blixt utsågs till Dedicerad Uppoffrande Medlemssservitör, koll. Ericsson till Devoterad Uppmuntrande Medhjälpsarrangör. Och så blev det givetvis tutfrågesport som vanligt. Efter mötet gick vi på bio och såg originalversionen av Mulàn.

BOK- OCH BIBLIOTEKSMÄSSAN i Göteborg 22–25 oktober innehöll tre programpunkter med NAFS(k) som medarrangör. Koll. Germund Silvegren pratade om Musse Pigg, koll. Claes Reimerthi presenterade Don Rosa och koll. Stefan Diös berättade om livet i Ankeborg.

MEDLEMSUTVECKLINGEN förbättrades under 1998. Antal nyinkomna kollusorer (2416–2489) var 74, och nio ex-kollusorer återinträdde i gemenskapen. Vi fick avregistrera 49 kollusorer under året, och cirka 20 till kommer att få gråtbrev för obetald avgift fr.o.m. juli 1998. Som det verkar i skrivande stund (avräkningen är inte klar) är det preliminära medlemsantalet vid årsskiftet 758.

NAFS(K)URIREN utkom med nummer 29, som vanligt med koll:a Jakob och Mattias Hallin som chefreda(n)ktörer. Koll. Claes Reimerthi fortsatte sin initierade redogörelse över Don Rosas liv och verk, medan koll. Karl-Erik Lindkvist redogjorde för ett besök i Rosas residens utanför Louisville, Kentucky. Amerikanen John Nichols skrev om eskapism i Carl Barks serier, och koll. Robert Andersson berättade om Disneyfilmer som aldrig färdigställdes. Och så tog Klara Kluck heder och ära av diverse kollusorer i sin beramade Skvallerspalt.

KVACKET utkom med fyra nummer, i tur och ordning redigerade av koll:a Starbäck, Blixt, Ericsson och Ericsson. Under året kunde man bland annat läsa om Gladstone-förlagets implosion, Don Rosas Unghunden-pris, credits i KA & C:o och ankister i TV (Jeopardy) och radio.

NAFS(K)ANSLIET var bemannat cirka 97 kvällar (oftast). Koll. Greger Nässén var som vanligt flitigast med 64 besök. Andra pålitliga arbetshästar var koll:a Johan Blixt, Claes Ericsson, Daniel Alzén och Anders Berglund. 20 februari utrustades (k)ansliet med en praktisk och vacker bagagevagn. 6 maj installerades Internet i (k)anslidatorn. En vecka senare lyckades (k)anslifolket få installationen att börja fungera. Adress: kansli@nafsk.se. 24 juni gästades (k)ansliet av Pippi Engstedt från P4, som bandade en intervju med koll. Berglund. 25 november deltog ett två-mannalag från (k)ansliet i serie-tävlingen Comiquiz och kom på sjätte plats.

Årets mest minnesvärda citat i loggboken: "Kommer du att bo i din nya lägenhet?" (Greger till Johan)

BRÖDERNA DUM distribuerade en ny upplaga av Stora Dum-Listan med detaljerad information om alla tidningar i lagret av kulturgods. Dessutom infördes en ny prispolicy för baknummer med ett enhetspris på 15 kr/styck, oavsett sidantal. Priset kommer att sänkas successivt med 1 kr i taget, tills allt är sålt (hoppas vi...).

LÅNELAGRET sköttes med noggrann hand av koll. Daniel Alzén. Han äter stora mängder Cornflakes för att kunna lägga in tidningarna i de tomma kartongerna.

LOKALFÖRENINGSVERKSAMHETEN välsignades med en oväntad uppryckning i Göteborg, där koll:a Anders Grönlund och Håkan Andersson arrangerade var sitt möte. Det första arrangemanget kretsade främst kring läskeblask, frågesport och allmänt anksnack, medan det andra var ett filmmöte i hemtrevlig miljö. Övriga lokalavdelningar snarkade vidare.

EKONOMIN var liksom 1997 mycket god, delvis för att vi inte gav ut budgeterade två nummer av NAFS(k)uriren. Huvudförklaringen finns dock hos Bröderna Dum. Intäkterna ökade på grund av att priset på Uncle Scrooge-tidningen höjdes. Under 1999 kommer alla återstående prenumerationer att avslutas, efter-som utgivningen är nerlagd i USA. Styrelsen föreslår att vi fonderar en del av över-skottet i anke- och pupillkassan (kontors-utrustning) och i jubileumsfonden (25-års-firande). Men kanske är "sötebrödsdagarna" över! Budgeten för 1999 visar minus på 5 000 kr.