NAFS(k):s medlemsstatistik

[Denna statistik är senast uppdaterad 2009.]

Först har vi naturligtvis NAFS(K):s eminenta medlemsutveckling (som tyvärr inte är så väldokumenterad som man skulle önska).

Medlemsutvecklingen för NAFS(k)

9,0 % av medlemmarna är kvinnor.

Därefter kommer ett diagram som visar föreningens åldersfördelning – medelåldern ligger på 43 år och medianen på 45 år.

Åldersfördelning 2006

Geografi

Vi finns utspridda över hela Sverige – från Falsterbo i söder till Kiruna i norr och från Lysekil i väster till Kalix i öster.

Medelkollusorn bor på 58 grader 52 minuter nord och 15 grader 54 minuter öst (RT90: x6527542 y1505284) med Finspång som närmaste större ort. En karta över i vilka (postadress)orter det finns kollusorer finns längst ned på denna sida.

Kollusorer finner man i alla sveriges 21 län och ankisttätast är Uppsala vars 50 kollusorer ger 164 APM (Ankister Per Miljon) följt av Stockholm (127 APM) och Skåne (74 APM). Kalmar län kommer sist med endast 8,5 APM. Riksmedlet är 72,2 APM.

Man finner även kollusorer i 133 av Sveriges 288 kommuner med Gnosjö på en hedrande förstaplats med hela 307 APM följt av Danderyd (298 APM) och Lund (274 APM). Största kommunen utan kollusor är Kalmar (61.000 innevånare) och minsta kommunen med en kollusor är Robertsfors (7.062 innevånare vilket ger hela 142 APM).

Vi har även en hel del medlemmar bosatta utomlands (totalt 34 stycken). De flesta bor i Norge (10 kollusorer) följt av USA (6), Finland (6), Danmark (4), Belgien (2), Tyskland (2) och Luxemburg, Filippinerna, Schweiz och Italien med en kollusor vardera.

Var bor kollusorerna?