NAFS(k)

NAFS(k)
Box 2125
10313 Stockholm

kansli@nafsk.se

NAFS(k)

NAFS(k) – Nationella Ankist­förbundet i Sverige (kvack) – är en eminent förening som ägnar sig åt ankism. Vi saknar helt band till politiska, religiösa och ekonomiska organisationer. Medlemmarna äger rätten att kalla sig kollusorer.

Bli medlem!

NAFS(k)

E-postlistor

Kusinföreningar