Stadgar för NAFS(k)Stadgar för NAFS(k), grundat 21 september 1976, klockan 11.51.31 i Stora Hallen i Nya Elementars gymnasium av Stefan Diös, Frederik Ekehed och Greger Nässén.

§1 NAMN OCH SÄTE

Föreningens namn är NAFS(k), Nationella Ankistförbundet i Sverige (kvack). Föreningens säte är i Stockholm.

§2 SYFTE

NAFS(k) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som har till syfte att befrämja ankism, dvs forskning om och studier av kulturgods med Walt Disneys varumärke, huvudsakligen tecknade serier och filmer.

§3 MEDLEMSKAP

§4 UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP

§5 MÖTEN

§6 STYRELSE

§7 VALBEREDNING

§8 REVISORER

§9 LOKALAVDELNINGAR

§10 ÖVRIGT

Dessa stadgar fastställdes på årsmötet 2018.