Verksamhetsberättelse för NAFS(k) 2000

ÅRSMÖTET hölls den 29 april i Brygghusets läktarfoajé i Stockholm. 23 deltog kroppsligen i mötet och ytterligare 14 hade poströstat. Den sittande styrelsen fick i princip förnyat förtroende. Enda förändringen var att Stefan Diös detroniserade Daniel Alzén som vice ordförande. Daniel fick nöja sig med en post som övrig ledamot samt den nyinstiftade, inofficiella titeln vice vice ordförande. Styrelsens utseende:

Olof Siverbo (694), ordförande, Göteborg

976 Johan Blixt (976), sekreterare, Björkhagen

Stefan Diös (314), vice ordförande, Malmö

Greger Nässén (316), kassör, Stockholm

Daniel Alzén (1977), övrig, Solna

Anders Berglund (339), övrig, Skarpnäck

Per Starbäck (699), övrig, Uppsala

Anders Alvin (1679) och Thomas Eliasson (1682) återvaldes återigen som revisorer. Förnyat förtroende fick också de beprövade valberedarna Jakob Hallin (1439), Gustaf Sterner (1759) och Per Vedin (446).

STYRELSEMÖTEN har hållits den 31 maj och 25 oktober.

ANKON 2000 hölls på Kungsholmen i Stockholm den 12 augusti. Arrangemanget var en smula mindre storslaget än tidigare år och sträckte sig bara över en halv dag. Åtta kollusorer spelade kubb, krocket och sällskapsspel under ledning av den kompetente Ankonmajoren Per Starbäck.

HÖSTMÖTET hölls den 26 november i Brygghusets läktarfoajé. Programmet var det starkaste på åratal, med videofrågesport, overheadföredrag och dragning i NÅL — NAFS(k):s Årliga Lotteri. Lotteriet vanns efter en spännande dragningsprocedur av koll. 2068 Håkan Järund. Prispaketet bestod av en fin bunt med kulturgods, bland annat den tjusiga boken Disneys julafton.

MEDLEMSUTVECKLINGEN verkar ha förbättrats något. Antalet nytillkomna kollusorer (2540–2592) var 53 (+3 jämfört med 1999). 10 ex-kollusorer återinträdde efter minst ett halvårs frånvaro (+3). 64 kollusorer avregistrerades (+16) pga obetald avgift eller på egen begäran. Koll. 2191 Torbjörn Olsson avled vid 36 års ålder den 21 februari. Mycket preliminärt medlemsantal vid årets slut är 756.

NAFS(k)uriren nr 31 lämnades äntligen till tryck, efter stora förseningar. Det redaktionella arbetet inleddes av Jakob och Mattias Hallin och avslutades av Olof Siverbo med viss assistans av Johan Blixt. (Ett stort TACK utdelas härmed till Per A J Andersson, som gav Olof ovärderlig hjälp med krånglande datorprylar.) I tidningen hittade man bland annat del två av Frank Stajanos mastodontepos om Disneyserier i Italien och den fjärde delen av Claes Reimerthis lika imponerande artikelserie om Don Rosa.

KVACKET utkom med fem nummer, samtliga ihoppusslade av demonredaktören Claes Ericsson. Nr 4/00 var ett extratjockt specialnummer om Carl Barks bortgång (se nedan), med en finstämd betraktelse över Barks liv och död, författad av Stefan Diös, och en genomgång av hur dödsfallet rapporterades i svensk press.

NAFS(K)ANSLIET besöktes 89 dagar. Flitigast var Greger Nässén (66 besök), Johan Blixt (45), Daniel Alzén (27), Anders Berglund (24), Claes Ericsson (14) och Åsa Johansson (3). De flesta aktiviteter noterades i loggboken. Vårstädning bedrevs intensivt 4 april, men dammsugaren blev överhettad och fick städas bort den med. (Vi tar gärna emot en begagnad ersättare!) Koll. Geir Hasnes fick äntligen besöka kansliet 26 april. Ett inbrottsförsök upptäcktes 31 maj. Kanslidörren var urgröpt men sjutillhållarlåset var intakt. Inget intrång, alltså. Vi fick en ny men trögare dörr 6 juni. Johan deponerade sin gamla dator 5 juli, så att vi enklare kan ta backup. 20 september packades Kvacket med löpnummer 66 om Barks bortgång, och packarna upptäckte att om man läser detta upp-och-ner så ser man hur gammal Carl blev. 5 oktober införskaffades fyra kanslistolar och en klädhängare. Johan deponerade ett datorbord och en lagerhylla. 10 oktober skrev koll. Per Starbäck för första gången i loggboken. Och så packade vi förstås en massa utskick, svarade på brev, uppdaterade medlemsregistret, arkiverade handlingar osv.

LOKALFÖRENINGSVERKSAMHET bedrevs bara i Stockholm, där lokalavdelningen KAJSA höll årsmöte den 29 april, med nio deltagare. Till styrelse valdes Daniel Alzén, Greger Nässén, Johan Blixt, Åsa Johansson och Andreas Eldh. Övriga lokalföreningar snarkade vidare.

LÅNELAGRET sköttes av lånelagergeneral koll. Alzén. Donationer har inkommit från Egmont Serieförlaget (vår gratisprenumeration på Kalle Anka & C:o) och koll:a Anders Berglund och Karl-Erik Lindkvist. Vi har också gjort några inköp. Tillskott till lånelagret redovisades i Kvacket 1/00 och 3/00.

EKONOMIN visar ett litet underskott, främst beroende på att vi budgeterade för högt beträffande medlemsavgifter och försäljning av kulturgods. Likviditeten kan vi däremot inte klaga på! Vi har gott om pengar — problemet är att vi inte lyckas spendera dem på relativt dyra aktiviteter som att ge ut NAFS(k)uriren lite oftare. Drygt hälften av kapitalet sattes under året in på två fasträntekonton i Föreningssparbanken. Pengarna kan inte röras under 12 resp. 18 månader, men vi får utmärkt ränta med 3,75 resp. 4,45 % när pengarna frigörs under 2001.

BRÖDERNA DUM presenterade den 12-sidiga Gigantiska Dum-listan i början av året, med fakta om allt kulturgods som då fanns till försäljning från NAFS(k). Om bara koll. Nässén lyckats klistra ihop originalen i rätt ordning, så hade Bröderna och listläsarna varit fullt orienterade. Priserna på amerikanskt sänktes två gånger, först i Dum-listan, sedan i Kvacket 4/00. Vanliga tidningar kostade då 10 kr, album 80 kr och tjocka WDC och US 60 kr. Paketpriset på NK avskaffades.

FRI- OCH VÄLVILLIGA DONATIONER inkom med 4031:52 fördelat på 140 donationer från 130 kollusorer, vilket vi tackar varmt för. 32 kollusorer donerade pengar för första gången. Är dessa antal ovanligt höga? Nej, det är tyvärr så att rapporterna för 1998—99 var felaktiga! Inte avseende totalbelopp, men när flera donerade samma belopp "tappades" alla utom en bort i antalsberäkningen. Tyvärr blev det då fel om placeringarna i fjol, eftersom andraplatsen delades mellan tre donatorer. Rättelser kommer i nästa Kvacket! Årets tredjeplacering hade i alla fall koll. 2248 Jan Lind med 273 kr. På andra plats kom koll. 1857 Martin Rudolfson med 313 kr. Mest av alla donerade koll. 1859 Jan Israelsson — hela 1000 kr!

VÅR HEDERSMEDLEM CARL BARKS dog den 25 augusti 2000 i Grants Pass, Oregon, 99 år gammal. Begravningen ägde rum den 31 augusti. NAFS(k) skickade ett kondoleansbrev till Barks familj, där vi uttryckte vårt djupa deltagande. Brevet utformades av Greger Nässén, som bland annat skrev: "His memory will live on in all our hearts, and his great work will live on forever."