Verksamhetsberättelse för NAFS(K) 1997

Årsmötet hölls den 26 april i Medborgarhuset i Stockholm och samlade ett 20-tal kollusorer. Efter odramatiska förhandlingar höll mötesgeneral Siverbo ett föredrag om Barks tid på Disneystudion. Han berättade bland annat att luftkonditioneringen var ett av skälen till att Barks lämnade studion. Den förvärrade hans kroniska förkylning, nämligen. Olof plockade sedan fram sina ökända tutor och höll frågesport.

Styrelsen valdes om i sin helhet. Enda skillnaden mot 1996 var att vi kom ihåg att utse en vice ordförande. Efter en inte särskilt spännande omröstning valdes koll. 976 Johan Blixt till denna post. Det betydde att styrelsen fick följande utseende:

Olof Siverbo (694), ordförande, Göteborg
Per Starbäck (699), sekreterare, Uppsala
Johan Blixt (976), vice ordförande, Farsta
Greger Nässén (316), kassör, Stockholm
Anders Berglund (339), övrig, Skarpnäck
Stefan Diös (314), övrig, Malmö
Claes Ericsson (585), övrig, Bagarmossen
Joakim Gunnarsson (1460), övrig, Falkenberg

Anders Alvin (1679) och Anders Blennå (889) omvaldes som revisorer. Omvalda blev även valberedarna Jakob Hallin (1439) och Per Vedin (446). In i valberedningen valdes även Gustaf Sterner (1759), som ersatte Jan Prokopec (1947).

Styrelsemöten blev det tyvärr bara ett enda under året. Det hölls den 20 februari och kommer (om alls) att bli ihågkommet för det ojämförliga protokoll som koll. Berglund inkom med sisådär ett år efter att mötet avslutats. Till protokollets egenheter hör att Per Starbäck (som inte ens deltog) går under namnet Govert (!), något som varken Govert eller protokollföraren själv har lyckats förklara.

Ankon -97 arrangerades den 9–10 augusti i Göteborg, närmare bestämt i friluftsområdet Skatås. Tillställningen leddes med säker hand av koll. Anders Grönlund. På lördagen anordnades poängpromenad och spelades massor av spel, och på söndagen gick vi på Liseberg och tittade på koll. Lasse Åbergs Musse-museum.

Höstmötet hölls den 15 november i en intim salong i Kristinehovs malmgård på Söder. Under mötet diskuterade vi ett förslag från koll. Andreas Eldh om återtryck av de första årgångarna av KA & C:o och Walt Disney’s Serier. Mötet uppdrog åt styrelsen att skriva ett brev till Serieförlaget i ärendet. Vidare presenterade koll. Siverbo en revolutionerande nyhet – tutfrågesport för TRE lag i stället för två! Efter mötet såg vi Herkules i originalversion, som de flesta verkade gilla.

Medlemsutvecklingen var inte heller detta år tillfredsställande. Antalet betalande medlemmar 1996-12-31 var 744. Under året tillkom 38 nya kollusorer (2378–2415), men fler än så av övriga kollusorer kommer att bli avregistrerade då de icke förnyat medlemsavgiften. Risken är stor att antalet kollusorer 1997-12-31 ligger under 700. (Den slutliga avräkningen av medlemsantalet är inte klar än.)

NAFS(k)uriren utkom med sitt 28:e nummer. Det redaktionella arbetet leddes i vanlig ordning av Bäverbröderna Hallin (Jakob och Mattias). Numret pryddes av en fin teckning av nye Disneytecknaren Pat Block, som även porträtterades (av koll. K-E Lindkvist) inne i tidningen tillsammans med sin fru och manusförfattare Shelly. Vi kunde också läsa den första delen i koll. Claes Reimerthis uttömmande artikelserie om Don Rosa. Vidare skrev koll. Anders Grönlund om samlarbilder, medan koll. Geir Hasnes avslutade sin djupanalys av Oppfinnar-Jocke.

Kvacket, vårt notis- och nyhetsblad, utkom bara med tre nummer. För redigeringen svarade koll. Starbäck. Under året kunde man läsa om Barks senaste seriealster "Somewhere in Nowhere" (fortfarande opublicerat), om kommande Disneyfilmer och om serietidningsförläggaren Bruce Hamiltons stämning mot Barks (som han sedermera dragit tillbaka). Redaktör Starbäck tipsade om fina Knaseserier av Tony Strobl, medan koll. Eldh räknade upp några favoriter av Vicar och Branca.

Lokalföreningsverksamheten var fullständigt vilande. Inte ens de tidigare så pigga skåningarna i B.A.R.K.S. hade några aktiviteter alls.

NAFS(k)ansliet var bemannat vid 75 tillfällen, företrädesvis på onsdagkvällar av koll. Greger Nässén (prel. 47 ggr), Johan Blixt (40), Anders Berglund (30), Claes Ericsson (16), Daniel Alzén (15), Klaus Dejler (6) och Per Vedin (5). Johan och Claes (Bröderna Dum) hanterade prenumerationer och andra beställningar av kulturgods. Greger skötte bokföring, bokslut, utskicksförberedelser och medlemsregister. 10-stjärnige lånegeneralen Daniel tog hand om lånelagret (se nedan) med viss hjälp av Anders. Alla kanslister hjälpte till med att besvara telefonsamtal och brev, packa utskick samt sortera och arkivera material.

Kansliets arbete effektiviserades i början av året efter inköp av en ny dator och skrivare. I början av april packades vårt kanske största utskick. Det bestod av två kuvert varav ett innehöll NK 28. Ett kanslilag deltog i den nordiska serietävlingen Comiquiz och kom på nionde plats. Den 27 augusti var konststuderande koll. Hanna Peterson på besök, vilket resulterade i följande porträtt av koll. Blixt och Nässén:

Ekonomin under året var klart gynnsam, men orsakerna inte är lika gynnsamma. Verksamheten blev klart mindre än budgeterat. Vi framställde bara tre utskick och ett nummer av NAFS(k)uriren. Styrelsen föreslår därför att vi fonderar överskottet i anke- och pupillkassan (kontorsutrustning), i jubileumsfonden (NAFS(k):s 25-årsfirande år 2001) och i en ny referensfond (referenslitteratur). Efter dessa och andra bokslutsdispositioner blev bokfört resultatet knappt 17 000 kr plus.