Verksamhetsberättelse för NAFS(k) 1999

ÅRSMÖTET hölls den 24 april i Brygghusets läktarfoajé i Stockholm och samlade 24 kollusorer. 13 medlemmar poströstade. Förhandlingarna blev ovanligt långdragna och diskussionsvågorna gick stundtals höga. Bland annat debatterades poströstandets vara eller icke vara och styrelsens sätt att hantera motioner.

Styrelsen bantades från nio till sju. Dessa beprövade namn fick förnyat förtroende:

Olof Siverbo (694), ordförande, Göteborg

976 Johan Blixt (976), sekreterare, Johanneshov

Daniel Alzén (1977), vice ordförande, Solna

Greger Nässén (316), kassör, Stockholm

Anders Berglund (339), övrig, Skarpnäck

Stefan Diös (314), övrig, Malmö

Per Starbäck (699), övrig, Uppsala

I samtliga sju fall handlade det om omval. Lämnade styrelsen gjorde Claes Ericsson och Joakim Gunnarsson. Den pålitliga duon Anders Alvin (1679) och Thomas Eliasson (1682) återvaldes som revisorer. Som valberedare återvaldes ännu en gång Jakob Hallin (1439), Gustaf Sterner (1759) och Per Vedin (446).

STYRELSEMÖTEN har hållits den 17 mars (gamla styrelsen) och 16 december (nya).

ANKON 1999 arrangerades i månadsskiftet juli-augusti i en herrgårdsflygel i Örebrotrakten, där mötesgeneralen koll. Johan Blixt höll tillställningen i rekordartat lösa tyglar. Ett tiotal kollusorer latade sig i solskenet, spelade spel och poängpromenerade. En enkät bland deltagarna gav vid handen att Snövit är tidernas bästa Disneylångfilm och att Djungelboken är den sista Klassiska Disneyfilmen.

HÖSTMÖTET hölls den 20 november. Återigen hyrde vi Brygghusets läktarfoajé, där 23 glada kollusorer tävlade i tutfrågesport och pratade ankor. Och så hölls en auktion med utgallrade ankistiska kanslireliker. Efteråt gick vi och såg på Tarzan.

MEDLEMSUTVECKLINGEN verkar ha försämrats. Antalet nytillkomna kollusorer (2490–2539) var 50 (−24 jämfört med 1998). 7 ex-kollusorer återinträdde (−2).
48 kollusorer avregistrerades (−1), och nästan alla fick ett så kallat gråtbrev pga obetald avgift. Koll. 838 Stig Svensson omkom vid 53 års ålder i en olycka i utlandet den 24 februari. Det är svårt att göra en rimlig prognos för medlemsantalet vid årsskiftet. Avgifterna för år 2000 krävdes in så sent och är inte helt bokförda i skrivande stund. Troligen kommer kollusorsantalet att ligga under 750.

NAFS(k)uriren (NK) firade jubileum genom att utkomma med sitt trettionde nummer. I redaktörsstolen satt som vanligt koll. Jakob Hallin, assisterad av sin bäverbroder Mattias. Frank Stajano gav en introduktion till Disneyserier och -tecknare i Italien. Tredje delen av koll. Claes Reimerthis artikel handlade om hur Don Rosa och Carl Barks har skildrat Farbror Joakim. Koll. Anders Grönlund redogjorde för Disneyplastfigurer som följt med Kalle Anka-kex och Musse Pigg-glass.

LÅNELAGRET och lånegeneral koll. Daniel Alzén skickade ut en ny lånelagerlista i slutet av oktober. Flera donationer av kulturgods har inkommit under året, bland annat från koll:a Daniel Alzén, Anders Berglund, Johan Blixt och Claes Ericsson.

KVACKET utkom med fyra nummer redigerade med säker hand av koll. Claes Ericsson. Bland årets höjdpunkter märktes koll. Stefan Diös omsorgsfulla redogörelse från 1998 års bokmässa i Göteborg (1/99). Ett annat minnesvärt inslag var förteckningen över de mest Klassiska Barksserierna, sammanställd av två anonyma representanter för den suspekta gruppen Ankismens Skarpaste Hjärnor (3/99). I samma nummer återinfördes en tradition som senast fanns i NK 3 (år 1978!), nämligen att redovisa de senaste nya kollusorerna med nummer och namn.

NAFS(K)ANSLIET besöktes ungefär 89 dagar. Flitigast var koll:a Greger Nässén (73 besök), Johan Blixt (52), Daniel Alzén (36), Anders Berglund (28), Claes Ericsson (17) och Åsa Johansson (6). Bokhyllorna möblerades om med utmärkt resultat den 24 mars. Greger utbrast den 5 maj: "Vad onödig jag är!". Den 12 juli fylldes vårt bankfack med backupdisketter och heliga relikhandlingar. Pristagarna i tävlingen i NK 26 (från 1996!) fick äntligen sina presentkort hos Bröderna Dum den 22 september. (K)ansliet deltog den 24 november i serietävlingen Comiquiz och kom på sjunde plats (av tretton). En hel del annat gjordes förstås också.

Lokalföreningsverksamheten fick ett litet uppsving i och med Stockholmsavdelningen KAJSA:s oväntade uppvaknande. Den 27 februari höll KAJSA sitt första årsmöte på 10 år. Koll:a Daniel Alzén, Greger Nässén och Johan Blixt valdes till ny styrelse, och koll. Don Rosa utsågs till hedersmedlem. Ett tiotal kollusorer deltog i mötet. Även Göteborgsavdelningen MAGICA höll ett möte under året, närmare bestämt den 25 september, då en handfull kollusorer studerade Disneyfilmer under ledning av koll:a Anders Grönlund och Håkan Andersson.

EKONOMIN var inte lika god som tidigare år. Bröderna Dum avvecklade prenumerationerna och därmed försvann överskottet från deras verksamhet. Det preliminära bokslutet visade ett underskott (som skulle ha blivit större om vi lyckats ge ut två nummer av NAFS(k)uriren). Slutresultatet är emellertid på plus. Styrelsen föreslår att vi upplöser livstidsfonden, en reserv på 5000 kr för den "avgiftsförlust" vi gör varje år på gamla livstidsmedlemmar. Årets budget är på minus 6000, men styrelsen förordar ändå oförändrade avgifter, eftersom vår pengabinge är välfylld.

FRI- OCH VÄLVILLIGA DONATIONER inflöt inte i lika stort antal som tidigare, mycket beroende på att inbetalningarna minskade efterhand som prenumerationerna upphörde. Totalt fick vi in 4755:17 fördelat på 190 donationer från 51 kollusorer. Sex kollusorer donerade pengar för första gången: 802 Christer Olsson, 1088 Ola Martinsson, 1154 Jon Forsmark, 1506 Håkan Andersson, 2322 Jonas Fröjmark och 2398 Peter Malmerfors. Flest donationer inkom från koll. 450 Anders Andersson: 7 stycken på sammanlagt 160 kr. Detta gav honom en tredjeplacering. På andra plats kom koll. 885 Thomas Esbjörnsson med 210 kr. Årets störste donator var koll. 314 Stefan Diös som bidrog med 216 kr och 75 öre. Tack för ert stöd!

BRÖDERNA DUM ägnade det första halvåret åt att skicka ut återstående tidningar och album. I Kvacket 2/99 fanns Lillaste Dum-listan med övrigt kulturgods och en lista över Gladstones sista utgivning. Uncle Scrooge-albumen redovisades i nr 3/99. I slutet av året sänktes priset på flera titlar, bland annat tjocka amerikanska tidningar till 75 kr/st och tunna dito till 13 kr/st. Vi ska bli av med vårt stora lager!

KOLLUSORSLOTTERIET, som årsmötet 1999 beslutade anordna, fick av styrelsen namnet NÅL, NAFS(k):s Årliga Lotteri. Det genomfördes den 22 december på kansliet. Med slumpens hjälp lottades koll. 427 Thomas Dehlin fram som vinnare. Han fick diverse amerikanskt kulturgods, bland annat en WDC signerad av Carl Barks, boken Den Gode Tegner och årgångsboken med KA & C:o 1948. GRATTIS!