Verksamhetsberättelse för NAFS(k)

2021 – föreningens fyrtiofemte verksamhetsår

ÅRSMÖTET 2021 hölls den 24 april. Lokalen var som vanligt Åttingen på Reimersholme, men annars var det mer ovanligt än vanligt. Pandemin pågick fortfarande och endast ett begränsat antal deltagare (åtta) kunde finnas på plats. Ett större antal (23) valde dock att följa mötet via Zoom. Ytterligare 18 hade skickat in poströster.

Detta hindrade inte diskussionen från att bli traditionellt livlig och bitvis absurd, både på plats och via chatt. Valberedningen hade dock gjort det lätt att rösta om styrelse och revisorer, då de föreslog omval på samtliga poster. Poströsterna var inte helt eniga vad gällde ordförande och sekreterare, men till kassörsposten var enigheten total. Mötet beslutade att följa valberedarnas exempel och även omvälja vice ordförande (efter sedvanligt komplicerad omröstningsprocedur) och valberedningen själv. Mötet beslutade enligt följande:

Ordförande: Mats Nilsson (2348), Sthlm
Kassör: Greger Nässén (316), Stockholm
Sekreterare: Andreas Eriksson (2867), Uddevalla
Vice ordförande: Hampus Johansson (2936), Hunnebostrand
Övriga ledamöter:
Klaus Dejler (2165), Vårby
Bror Hellman (1382), Stockholm
Anna-Pia Norman Wahlund (2689), Uppsala
Revisorer:
Rolf Lindby (507), Segeltorp
Kaija Olausson (2676), Segeltorp
Valberedning:
Göran Ribe (616), sammankallande, Sthlm
Åsa Warnqvist (2187), Vallentuna
Peter Nyrén (452), Stockholm

Från mötet kan även nämnas att styrelsen beviljades ansvarsfrihet samt att budget och medlemsavgifternas storlek godkändes. Det diskuterades kring det kommande 50-årsfirandet (ekonomi, jubileumsskrift, m.m.), om vi borde införa en ytterligare kvackdag och om Magica de Hex officiella födelsedag. Koll. 1460 Joakim Gunnarsson berättade om Egmonts kommande utgivning av Daniel Brancas samlade verk (som inte heter så). Det hölls en frågesport där man kunde delta lagvis, antingen på plats eller via Zoom. Någon auktion blev det inte, men de närvarande kollusorerna avslutade i alla fall mötet med gemensam middag, så sammanfattningsvis var det ändå rätt mycket som var som vanligt.

HÖSTMÖTET kunde liksom årsmötet följas antingen på plats i Åttingen eller via Zoom, men här hade inte mindre än 27 kollusorer valt att närvara på plats och endast tre via Zoom. Kanske världen börjar bli normal igen … Datumet var den 23 oktober och under mötet berättade koll. 314 Stefan Diös om vad han kände till om pågående projekt hos Egmont, det hölls auktion och det bjöds på inte mindre än två frågesporter. Temat för mötet var ”Magi” (med anledning av Magica de Hex 60-årsfirande) och koll:na 316 Greger Nässén, 2867 Andreas Eriksson och 2936 Hampus Johansson hade gjort en frågesport med frågor kring Magicaserier. Knepig, men underhållande. Även koll. 2934 Oscar Bergstrand ledde en, i form av ett ankistiskt Jeopardy, där de tävlande delades in i lag som i tur och ordning fick välja kategori och nivå. Här räcker nog inte ordet knepig för att ange svårighetsnivån, det var minst sagt udda ankistiska kunskaper som krävdes, men frågorna var finurligt uttänkta.

Det genomfördes också dragningar i föreningens årliga lotteri NÅL. Tärningarna var på gott humör och det gick ganska snabbt att utse tre vinnare:

En stor del av de närvarande avslutade mötet med en gemensam middag.

LOKAL VERKSAMHET kan man inte påstå att det bedrevs nånstans detta pandemi-år.

KVACKET har en jämn utgivningstakt och utkom även detta år med fem nummer, med koll. 976 Johan Blixt som redaktör. Liksom tidigare år sköttes tryckerikontakterna av Greger Nässén och Mats Nilsson. Medverkade med texter gjorde dessutom koll. 1994 H. O. Thulin, 946 Geir Hasnes, 538 Karl-Erik Lindkvist, 2936 Hampus Johansson, 1460 Joakim Gunnarsson, 2196 Göran Broling och 3060 Johanna Svenningsson.

Bland årets teman märks bl.a. en genomgång av titlar under utgivning, streamingtjänsten Disney+, ankifiering av Uppsala, statistik över kollusorers ålder och bostadsorter, en auktion på Axel Norbecks kvarlåtenskap och en annan på Rosa-original, tidningen Kalle Anka Klassiker, medlemskortens historia, en ruta där farbror Joakim saknar polisonger, utgivningen av Daniel Brancas samlade verk samt minnesartiklar om de bortgångna Pat McGreal och koll. 1498 Claes Reimerthi.

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET blev det inte mycket av då pandemin präglade året. Alla seriefestivaler, liksom bokbordet på Drottninggatan och bokmässan i Göteborg var helt inställda eller genomfördes enbart digitalt. Det kan dock nämnas att föreningen deltog med ett starkt lag i den nordiska serietävlingen Comiquiz. Laget var i ledningen vid flera tillfällen under tävlingen, men hamnade till slut på en hedervärd fjärdeplats.

INTERNET På webben kan detta nämnas:

På Ankism-listan har folk under året skrivit om bl.a. blankvers, en auktion med Axel Norbecks Kalle Anka-tidningar, korrekta premiärdatum för Kalle Anka och Långben, skillnaden på termiter, husbockar och ekbockar, om när prenumerationsex av Kalle Anka & C:o har skickats i bruna kuvert med påklistrade adressetiketter (eller med adressen direkt på tidningen), om Anders Anka i Svenska Dagbladet 1935, om Calle Anka och om när Oppfinnar-Jocke blev utbränd.

På Facebook har diskuterats om ankistiska referenser på DN Kultur, hur farbror Joakim skulle klara sig i det kontantlösa samhället, hur Musse kritiserades i en sångtext i FiB, utgivningen av Kalle Ankas Klassiker, Hotell Berglund, att Frankrike legaliserat kvackande, när teknologerna på Chalmers ändrade skyltarna i Göteborg till Ankeborg, Disneybonader med motiv av Einar Lagerwall, Don Rosas live-sändningar, om höga ljud faktiskt kan utlösa laviner, Gröngölingarnas 70-årsjubileum, ett SVT-program med hemma hos-reportage hos Carl Barks, vad Knattarna resp. Joakim von Anka heter på olika språk, auktionen på Axel Norbecks dödsbo, en finsk version av Kalles bil i full skala, Walt Disneys besök i Sverige, manusförfattaren Pat McGreals bortgång, chokladburkar med Musse/Mimmi-motiv, Don Rosas 70-årsdag, Arild Midthuns tecknarstil, vem som är läsarnas favorit av Knatte, Fnatte och Tjatte, företaget Urk-Export, bilder från gamla ankistmöten, de nya medlemskorten, koll. 314 Stefan Diös medverkan i en podcast, Musse-serier med realistiskt tecknad omgivning, oväntat knepiga ankistiska inslag i korsord i SvD, utgivningen av Daniel Brancas samlade verk, Magica de Hex 60-årsdag, animatören Ruthie Tompsons bortgång (vid 111 års ålder!), möjlighet att köpa hoodies med design sjömansjacka, en finsk jubileumspocket med 928 (!) sidor, Giuseppe Tubis svenska namn och slutligen om upprördheten kring flytten (5 minuter…) av julprogrammet.

NAFS(K)URIREN utkom i februari med sitt fyrtiofjärde nummer. Redaktionsteamet bestod av koll. 1460 Joakim Gunnarsson samt 316 Greger Nässén och 2936 Hampus Johansson.

Joakim stod även, tillsammans med Adam Blomgren, för framsidesillustrationen och bidrog med artiklar om Kalle Anka i Uppsala och primitiva möss. Koll. 314 Stefan Diös jämförde olika översättningar av Kalle Anka-serier och gav många roande exempel där översättaren missförstått originaltexten. ”Ankismens skarpaste hjärnor” försökte reda ut var Kalle Anka egentligen bor och koll. 538 Karl-Erik Lindkvist fortsatte sin redogörelse för den klassiska pocketismen. Slutligen bidrog koll. 1498 Claes Reimerthi med en artikel om 1959 – ”de förlorade seriernas år”.

NAFS(K)ANSLIET är fortfarande uppdelat mellan styrelseledamöter och vårt förråd vid Fridhemsplan i Stockholm. Enligt loggboken besöktes förrådet 35 gånger – 31 ggr av Greger och 4 ggr av Mats – för att hämta eller lämna kuvert, NK , mötessandal och andra handlingar.

EKONOMIN Bokslutet följde budgeten väl men avvek på följande punkter:

Budgeten 2022 baseras på bibehållen medlemstillväxt, lägre kostnad för NK 45 och för övrigt ungefär samma belopp som 2021. Det gör att vi räknar med att avsätta 10 000 till jubileumsfonden.

MEDLEMSKORT i ny fin utgåva följde med Kvacket 3/21. Läs mer om dem där!

MEDLEMSUTVECKLINGEN var positiv! 28 kollusorer tillkom: 3056–3083 (+15 jämfört med 2020). Återkom efter minst ett år gjorde 10 kollusorer (+5), medan 13 (-14) avregistrerades: 2 på egen begäran (-4), 2 på grund av dödsfall (-1) och övriga 9 efter att ha fått gråtbrev (-9). Antalet medlemmar 2021-12-31 var 616, inklusive våra 5 särskilda medlemmar.

FRI- OCH VÄLVILLIGA DONATIONER och antal donatorer ökade rejält igen! NAFS(K) skaffade Swish 2020, vilket fler kollusorer börjat använda, och många följer vår önskan att donera minst 2 kr för att täcka vår avgift till Swish. Vi fick in 165 donationer (+58 jämfört med 2020) på totalt 11 875 kr (+3 495). Antalet donatorer ökade till 150 (+51) varav 59 (+19) debuterade.

Liksom de fem senaste åren donerade koll. 2579 Svante Nevéus överlägset mest med 5 470 kr, uppdelat på fem donationer varav den största även i år var 3 313 kr. Näst bäst donator var åter koll. 2704 Henrik Nydqvist med en donation på 888 kr. Tredjeplatsen delades av koll:na 1257 Patrik Almberg, 1407 Girion Blomdahl och 1516 Erik Morin, som alla gav bort 340 kr. På en hedrande fjärdeplats kom koll:na 1859 Jan Israelsson och 2111 Ingemar Johansson, som båda donerade finfina 313 kr. Stort tack till alla donatorer!

I årets totala donationsbelopp 13377 ingår också 2 kr från Peter Nilsson (inte medlem) som köpte NK, plus donationer värderade till 1 500 kr av Kalle Ankas Pocket från koll. 1382 Bror Hellman samt KA & C:o från koll:na 480 Rolf Karlsson och 1461 Stefan Svensson. Stort tack för tillskotten till lånelagret!

TILL MINNE Två medlemmar gick bort under året. Den 23 juli 2021 avled seriemanusförfattaren och -historikern koll. 1498 Claes Reimerthi i Ystad, 67 år gammal. Claes var medlem sedan 22 maj 1987. Serievärlden har hyllat Claes livsgärning på många sätt, med bl.a. specialnummer av Fantomen och 91:an. Han hann färdigställa sin långa artikelserie om den amerikanska Disneyutgivningen. Första delen publiceras i NK 45. Claes begravdes den 20 augusti 2021 i Ystad.

I december 2021 fick vi av en anhörig veta att koll. 612 Jan-Gunnar Gustafsson i Uppsala, född 1950, hade avlidit några dagar tidigare. Jan-Gunnar var medlem sedan 6 oktober 1981.