Verksamhetsberättelse för NAFS(k) 1993

Årsmötet hölls den 24 april i Medborgarhusets lilla hörsal. En ovanligt månghövdad skara kollusorer (34 för att vara exakt) mötte upp, trots vår-värme i Stockholm. Vi mötesförha(nd)lade, parade ihop serierutor, tittade på konstutställning och tre kortfilmer samt tutfrågesportade på led!

Styrelsen utsattes för vissa smärre folkomflyttningar under årsmötet och befanns i slutändan bestå av:
Olof Siverbo (694), ordförande, Göteborg
Mattias Hallin (1432), sekreterare, Lund
Per Starbäck (699), vice ordförande, Uppsala
Greger Nässén (316), kassör (och stoftkrälare), Stockholm
Anders Berglund (339), övrig, Skarpnäck
Stefan Diös (314), övrig, Malmö/Las Vegas
Claes Ericsson (585), övrig, Vallentuna
Gustaf Sterner (1759), övrig, Bromma

Anders Alvin (1679) och Anders Blennå (889) omvaldes till revisorer och Jakob Hallin (1439), Per Vedin (446) samt Tobias Andersson (818) omvaldes till valberedning.
Två styrelsemöten har hållits under året: 14 februari och 29 september.

Ankon -93 anordnades med stor finess av Per Starbäck, broder Erik (800) och Paula Andersson (2125) i Fjellskäfte i djupaste Sörmland. De närvarande utsattes för kniviga gröngölingsprov och fick se Greger Nässén försöka resa ett tält med golvet uppåt. En riksankistkongress av klassisk kaliber!

SerieExpo -93 hölls i början av november. Arrangören Hasse Thoresen såg till att NAFS(k) fick en egen gratismonter, vilket vi härmed tackar så mycket för. Antagligen borde vi också tacka Greger, som slet som en koala med utsmyckningen av montern. Bland de celebriteter som bevistade mässan märktes den danske tecknaren Freddy Milton, som gjort utmärkta Kalle-serier på egen hand och tillsammans med Daan Jippes.

Höstmötet hölls den 27 november och den stora begivenheten var en ankistisk melodifestival, den tredje i föreningens historia. Bidragen var rekordmånga – sex stycken – och segern kammades hem av The Eagle Boys med låten Hotell Anders Berglund, en nostalgisk hyllning till föreningens meste hotellvärd. I gruppen ingick Stefan Diös (sång och munspel) och Olof Siverbo (gitarr och kör). Efter mötet såg vi Aladdin på engelska. En lysande film, tycktes de flesta vara ense om.

Medlemsutvecklingen har vi inget detaljgrepp på, men den är ovanligt god. Under året tillkom 109 kollusorer med nummer 2051–2159, liksom 7 återinträdda kollusorer för vilka saknaden av NAFS(k) blev för stor. Det slutliga medlemsantalet vid årsskiftet 93/94 ligger närmare 750 än 700.

NAFS(k)uriren utkom med sitt 23:e nummer. En sedvanligt eminent utgåva, väl redigerad av Bäver-bröderna Hallin i Lund. NAFS(k)uriren anmäldes positiva ordalag i kvällstidningen Aftonbladet, även om skribenten hade svårt att svälja Simon Sahlbergs (1810) index över antalet bokstäver respektive ord i titeln på Kalle Ankas Pocket 1–150...

(K)ansliverksamheten drabbades av ett hårt slag när Johan Blixt (976), alias Bror Dum junior, stack till Kanada för att blanda tallium. På årsmötet tilldelades han ett prestigefyllt Doktor DUM-diplom ("Deciderad, Uppoffrande Medlemsservitör") och önskades lycka till i sitt transatlantiska värv. Sedan dess har Dum-verksamheten hanterats av Claes Ericsson (Dum senior) och adjungerade Dum-brodern Greger Nässén. (K)ansliet – fortfarande på Stamgatan i Östberga – var som vanligt bemannat de flesta onsdagar, fast inte alltid av särskilt många arbetare. En datorskrivare inhandlades till allas glädje i september.

Lokalföreningsverksamheten var inte mycket att skryta över. Med ett lysande undantag, som vanligt. B.A.R.K.S. i Skåne höll massor av roliga möten med spännande filmvisningar och annat. Vår ärade lokalavdelning var även medarrangörer för en fin serieutställning på Malmö Stadsbibliotek, där Stefan Diös höll föredrag och berättade att "Kvack" heter "Wak" på engelska, men inte nödvändigtvis.

Lånelagret administrerades med varm och säker (bokbindar-)hand av den 10-stjärnige lånegeneralen Jakob Hallin (1439) i Lund.

Utåtriktad verksamhet har vi också ägnat oss åt. Mest aktiv har nog Stefan Diös varit, med inslag i Disneyklubben, teckenspråksprogram på TV och 4–5 radiokanaler med olika räckvidd. Ämnena var Musse Piggs 65-årsdag, Kalle Ankas julafton och Don Rosas släktträd. Disney-klubben hälsade även på på (k)ansliet och filmade Johan och Anders i över en timme. Resultatet blev någon minuts reportage om NAFS(k) i påskas.

Frank Blekenberg (552) arrangerade i maj en middag för personer som äger exemplar av nr 1/1948 av Kalle Anka &C:o. Greger var inbjuden som gäst från NAFS(k). I slutet av oktober intervjuades Anders och Greger av TV City i en förvirrad direktsändning från Kulturhuset.