Verksamhetsberättelse för NAFS(K)

2003 – föreningens briljanta tjugosjunde verksamhetsår

ÅRSMÖTET gick av stapeln 26 april i Brygghuset nära Odenplan i Stockholm. 33 kollusorer var närvarande och ytterligare 13 utnyttjade möjligheten att poströsta.

Styrelsen svällde upp från sju till nio personer. Detta skedde genom att två pigga nykomlingar valdes in, samtidigt som samtliga sittande ledamöter stannade kvar. Två av dem bytte dock stol med varandra. Detta gav styrelsen följande utseende:

Olof Siverbo (694), ordförande, Göteborg (omval)
Mats Nilsson (2348), sekreterare, Stockholm (tidigare övrig)
Greger Nässén (316), kassör, Stockholm (omval)
Åsa Johansson (2187), vice ordförande, Uppsala (omval)
Erik Bergwall (2553), övrig, Västerås (nyval)
Johan Blixt (976), övrig, Björkhagen (tidigare sekreterare)
Andreas Eldh (2324), övrig, Järfälla (omval)
Magnus Haglund (2454), övrig, Floda (nyval)
Per Starbäck (699), övrig, Uppsala (omval)

Thomas Eliasson (1682) och Rolf Lindby (507) fick åter förnyat förtroende som revisorer. Legenden Anders Berglund (339) och reliken Per Vedin (446) omvaldes som valberedare, nu i sällskap med Erik Starbäck (800), välkänd bråkmakare.

STYRELSEMÖTEN hölls vid tre tillfällen, närmare bestämt den 29 mars (gamla styrelsen) samt den 27 april och 4 oktober (nya). Mötena samlade sju, åtta resp. nio styrelseledamöter; näst intill full uppslutning alltså.

ANKON 2003 utspelade sig den 26 juli i Västerås sommarvackra utkanter, närmare bestämt Lundby prästgård. Ankongeneralerna Erik Bergwall och Åsa Johansson lotsade de glada deltagarna genom en räcka aktiviteter på temat Kärlek i Ankeborg.

HÖSTMÖTET hölls i Brygghuset, Stockholm, den 15 november. Cirka 27 kollusorer var fysiskt närvarande och 3 hade poströstat. Mötets höjdpunkt var utan tvekan Per Starbäck och hans monumentala sång- och shownummer Mental Gristid, som tog hem segern i mötets kulturfestival. Vidare anordnades filmvisning (den ”okända klassikern” The Reluctant Dragon från 1941), två sorters frågesport samt dragning i NÅL - NAFS(k):s Årliga Lotteri. Vinnare i dragningen blev Robert Carlsson (1055).

MEDLEMSUTVECKLINGEN är fortsatt vikande. 26 kollusorer (2652-2680) inträdde (-2 jämfört med 2002). 3 ex-kollusorer (-1) återinträdde efter minst ett halvårs frånvaro. 55 kollusorer (-27) avregistrerades pga obetald avgift, eget utträde eller dödsfall. Koll. 348 Thomas Olsson avled den 7 maj i Laos i sviterna aven trafik-olycka. Medlemsantalet vid årsskiftet är oklart - ovanligt många har inte förnyat.

NAFS{K)URIREN 34 utkom i december 2003 och blev med sina 64 sidor en något tjockare (k)urir än vanligt. Artiklarna kom att kretsa kring enskilda personer som på olika sätt har gjort insatser för Kalle Anka & C:o och Disney. Förutom sitt sedvanliga OFO intervjuade Olof Siverbo manusförfattaren Per-Erik Hedman. Axel Purvin (2548) skrev om mustecknaren Floyd Gottfredson, medan Göran Broling (2196) skrev om animatören Marc Davis samt recenserade John Canemakers bok Walt Disney’s Nine Old Men & The Art of Animation (Hyperion, 2001). Slutligen intervjuade chefredaktören Åsa Johansson Kalle Anka & C:os pratglade översättare Stefan Diös (314) i vad som blev NAFS(K)urirens längsta artikel någonsin!

KVACKET hade något av ett mellanår. Redaktören Åsa Johansson som hjälpt till att under 2001–2002 föra Kvacket till nya höjder tog en paus för att fokusera på studierna. Den andre redaktören Johan Blixt fortsatte och lyckades med hjälp av Greger Nässén få ut de fem Kvacket som traditionen nästan kräver. Det blev bara 20 sidor totalt vilket jämfört med 2001–2002 var ett ras på nästan 50 procent och även en smula under snittet för Kvackets snart 20-åriga historia (21,2 sidor). Greger var innovativ med årets sista nummer och gjorde det på ett A5-ark och passade även på att göra två varianter (subtila men markanta skillnader i logon).

NAFS(K)ANSLIET fortsatte sin kräftgång (personalmässigt sett) och var bara bemannat 71 dagar med totalt 134 besök (ned 22 procent från 2002 och botten-rekord för andra året i rad. Greger var som vanligt den överlägset flitigaste besökaren och lyckades stå för exakt hälften av alla besök! Johan Blixt var upptagen med arbetslivet under andra halvan av året och kom därför bara på tredje plats vilket var sämsta placeringen sedan 1995. Den nye silvermedaljören blev Daniel Alzen (1977) som tidigare fått nöja sig med fyra raka brons. Den stora sensationen var dock att Anders Berglund inte orkade ta sig till kansliet en enda gång! Nu är det bara Johan, Greger och Claes Ericsson (585) som varit med alla år sedan loggböckerna började föras 1984.

När vi väl var på kansliet har vi fixat utskick, e-post, brev till nya kollusorer och styrelsemöten. I övrigt kan nämnas att kansliet nu har fem datorer! Alla utom två är ålderstigna och de två andra är inte direkt purunga heller. Den skrivare vi har är naturligtvis inte kompatibel med de två nyare datorerna och även i övrigt är tillbehörssidan något klen. Uppgraderingen av datormiljön var inte genomförd vid årsskiftet. Tack till alla som donerat hårdvara, hur vi än löser det hela!

LOKALFÖRENINGSVERKSAMHET fanns som vanligt enbart i Stockholm, där lokal-avdelningen KAJSA (Kalle Ankas Jublande Stockholms-Anhängare) lufsar vidare i sitt vanliga stillsamma promenadtempo. Vid årsmötet den 26 april omvaldes Andreas Eldh (2324) till kassör, medan övriga styrelseposter lämnades vakanta. Dessa luckor fylldes vid ett extramöte den 15 november, då Fredrik von Beetzen (2678) utsågs till ny ordförande och Kaija Olausson (2676) till lika ny sekreterare.

LÅNELAGRET fortsatte att vara en tragiskt underutnyttjad resurs för alla kollusorer. Trots att det kom en ny lånelagerlista under året kunde lånegenerai Daniel Alzen räkna lånen på båda händernas fingrar. Flitigaste lånaren var NK-redaktören Åsa Johansson.

BRÖDERNA DUM var minst sagt passiva under året och hade det inte varit för två glada kollusorer som ”stödköpte” å det grymmaste hade det nästan varit motiverat att lägga ned verksamheten.

EKONOMIN har inte kommit i balans, tyvärr. Det lär dröja flera år innan vi får rätsida på siffrorna. Årets underskott blev dryga 14 500. Budgeten för avgifter och Bröderna Dum var för optimistisk. Samtidigt höjdes portot rejält och NK 34 blev dyrare än beräknat. Budgeten för 2004 visar också ett resultat i rött. För att uppnå nollresultat kan styrelsen komma att föreslå upplösning av den resterande jubileumsfonden.

FRI- OCH VÄLVILLIGA DONATIONER minskade jämfört med 2002. Totalt inkom 2157:63 fördelat på 50 donationer från lika många kollusorer, varav 3 bidrog för första gången. på tredje plats i donationskampen 2003 kom Patrik Almberg (1257) med 130 kr. Tvåa blev Jan Lind (2248) med 180 kr. Värdig segrare blev Ted Lundgren (697) med det fina beloppet 313 kr. Tusen tack för alla bidrag!