Verksamhetsberättelse för NAFS(k)

2013 – Föreningens trettiosjunde verksamhetsår

ÅRSMÖTET 2013 ägde rum den 20 april och vad gäller lokal var detta år inget undantag utan föreningen använde sig av Åttingen på Reimersholme för tilldragelsen. Tjugotre kollusorer närvarade och nio poströster hade inskickats.

Ett antal händelser värda att notera inträffade på mötet. Dels fick styrelsen en ny medlem i form av Marina Johansson och dels lämnade koll. 694 Olof Siverbo styrelsen, efter ha suttit i densamma i inte mindre än trettio år. Olof var tyvärr inte närvarande vid mötet men avtackades med rungande applåder som förhoppningsvis hördes ända till Göteborg. Mötet var så entusiastiskt över invalet av Marina att hon senare även utsågs till vice ordförande. Övriga medlemmar i styrelsen liksom revisorerna fick förnyat förtroende. Vid tidigare möten hade stadgarna ändrats så att bara Ordförande och Kassör väljs direkt av årsmötet, medan sekreterarposten kan tilldelas internt vid behov inom styrelsen.

Koll. 800 Erik Starbäck hade avböjt omval till valberedningen, men mötet beslutade att de tre kvarvarande valberedarna nu var vuxna nog att klara sig själva och valde inte in någon ersättare för honom. Styrelsen och funktionärerna valdes sålunda enligt:

Ordförande: Mats Nilsson (2348), Stockholm
Kassör: Greger Nässén (316), Stockholm
Vice ordförande: Marina Johansson (2856), Karlstad
Övriga ledamöter:
Klaus Dejler (2165), Stockholm
Bror Hellman (1382), Stockholm

Revisorer:
Rolf Lindby (507), Huddinge
Kaija Olausson (2676), Huddinge

Valberedning:
Göran Ribe (616), sammankallande, Stockholm
Marja Knut (2525), Stockholm
Fredrik af Trampe (2433), Stockholm

Övriga mötesförhandlingar förlöpte smärtfritt och det beslöts att inga förändringar i medlemsavgifter skulle ske. Som sista punkt på mötet skedde årets kanske största händelse för föreningen. Styrelsen hade nämligen beslutat att det var dags för den mycket sällsynta och högtidliga ceremonin att utse en medlem till Högsvans. Den som fick motta denna ofantligt ärofyllda, men dito välförtjänta utmärkelse var naturligtvis vår tidigare ordförande, oöverträffade auktionsförrättare m.m. koll. 339 Anders Berglund. Som ett bevis på denna ära fick han under resten av mötet bära den gröngölingsmössa som tillverkades i samband med vår hedersmedlem Carl Barks Sverigebesök och då skänktes till honom, men som efter hans död har återbördats till föreningen av en generös kollusor. Anders råkade just vid detta möte vara iklädd en björnbusetröja, så det var nog första gången man sett en björnbuse i gröngölingsmössa (eller kan någon kollusor hitta en sedan serieruta?).

Under den senare allmänna delen av mötet visades som vanligt mycket film och hölls frågesport, denna gång i form av en Ank-Jeopardy konstruerad av ordföranden Mats. Segern gick efter en imponerande laginstats till koll:a 314 Stefan Diös, 786 Raul Keskküla, 1382 Bror Hellman och 2676 Kaija Olausson. Den nyblivne högsvansen Anders Berglund lät inte mössan hindra honom utan ledde en auktion med sedvanlig bravur och mötet avslutades med middag på en restaurang i närområdet.

STYRELSEMÖTEN hölls vid två tillfällen (utöver ett kort konstituerande möte direkt efter årsmötet), den 17 juni och den 13 oktober, vid båda tillfällena i Stockholm med vice ordföranden närvarande via telefon. Däremellan fattades en del beslut efter diskussioner via mail och/eller SMS.

ANKON hölls tyvärr inte heller detta år, då styrelsen hade hoppats kunna ordna detta i samband med seriefestivalen i Karlstad. Denna festival blev dock tyvärr inte av och styrelsen valde då att fokusera på bokmässan i stället.

BOKMÄSSAN i Göteborg gästades detta år av Don Rosa och styrelsen passade på att upprepa idén från 2011 och bjuda honom på middag med kollusorer efter lördagens signering, vilket han glädjande nog tackade ja till trots att han hade hektiska dagar på mässan med mils(nåja)långa köer av förhoppningsfulla ankvänner som ville ha signeringar och teckningar. Don var på ett strålande humör och bjöd på middagen frikostigt på både historier, teckningar och chilifrukter. På söndagen blev han sedan intervjuad av Seriefrämjandets (SeF) ordförande Fredrik Strömberg kring sin mest uppskattade historia, ”Bibliotekets beskyddare”.

HÖSTMÖTET hölls den 16 november i Åttingen på Reimersholme. Liksom förra året hade mötet ett tema, som detta år var Stora Stygga Vargen. Bror Hellman hade som vanligt luskat fram ett antal filmer som belyste temat, bl.a. den märkliga filmen då ett lag av Disneyfigurer spelar höstpolo mot ett lag av Hollywoodkändisar. Det förrättades dragningar i NAFS(k):s årliga lotteri och då tärningar saknades fick ordföranden använda sina kunskaper i digitalteknik för att slumpa fram vinnare, något som gick förvånande smidigt. Den ovannämnda intervjun med Don Rosa från bokmässan hade filmats och visades nu för dem som inte haft möjlighet att närvara i Göteborg. Mötet bevistades också av två kollusorer som tidigare aldrig varit på något möte, och de var förstås extra välkomna.

LOKAL VERKSAMHET bedrevs endast av KAJSA i Stockholm, som faktiskt inte bara höll sitt årsmöte där koll. 1382 Bror Hellman omvaldes till ordförande, utan även ordnade ett evenemang den 19 maj i samarbete med SeF på temat ”Kajsas kafferep, eller kvinnor och kvinnoroller i Disneyserier”. Vi deltog även i seriefrågetävlingen Comiquiz med ett onlinebaserat lag under ledning av koll. 699 Per Starbäck. I år placerade vi oss på en niondeplats.

NAFS(K)URIREN utkom inte med något ordinarie nummer. Koll. 316 Greger Nässén har varit tillförordnad redaktör, men har av flera skäl inte kunnat påskynda arbetet. Det finns material så förhoppningsvis kommer NK 41 ut under första halvåret 2014. Som ”plåster på såren” blev en tjusig 104-sidig och limbunden faksimilutgåva av NK 1–4 nästan klar vid årsskiftet, och skickades ut till alla i januari 2014.

KVACKET kom ut fem gånger med totalt 24 sidor. Redaktör för samtliga var koll. 976 Johan Blixt, medan tryckerikontakterna sköttes av Greger Nässén och Mats Nilsson. Många av texterna stod redaktören själv för, men även koll. 1997Ted Johansson, koll. 1661 Hanna Strömberg, koll. 2800 Olivia Skjöld, Marina Johansson, Greger Nässén och Mats Nilsson bidrog med material. Bland dessa kan nämnas Teds artikel om Walt Disney World, Hannas fyrkantiga höna, Marinas rapport från bokmässan och Olivias referat från ”Der Donaldist”. Ovanligt nog skickades Kvacket 5/2013 ut först 20 januari 2014 så NK 1–4 kunde följa med som bilaga.

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET bedrevs under SIS (Stockholms internationella Seriefestival) i Kulturhuset 27–28 april. Till denna tilldragelse hade styrelsen, främst genom energiskt arbete av Bror, låtit tillverka en tjusig roll-up. Vi hade dessutom tilldelats ett bord precis vid entrén, så det gick inte att besöka densamma utan att få ögonen på oss där vi satt och sålde (K)oftor och annat ur Bröderna Dums förråd. Koll. 538 Karl-Erik Lindkvist bidrog ånyo med en tipsrunda och vår knattemedlem koll. 2893 Eskil Olsson bedrev energisk medlemsvärvning. Vi medverkade även traditionsenligt vid ”Världens längsta bokbord” 18 augusti där vi hade ett bord på Sergels torg och sålde kulturgods.

NAFS(K)ANSLIET flyttades under sommaren från ett förråd hos City Self-Storage till ett något mindre och billigare förråd hos Pelikan Self Storage (någotsånär ankistiskt namn...) vid Fridhemsplan i gamla biografen Drakens lokaler. Övrigt material samt lånelager och det mesta av referensarkivet befinner sig i ett antal styrelsemedlemmars och övriga funktionärers hem. Styrelsen fortsätter ännu arbetet med att hitta en ny lokal.

BRÖDERNA DUM trappade under året ner verksamheten från en tidigare ganska låg nivå, och slutade hantera det amerikanska kulturgodset, som överfördes till koll. 2165 Klaus Dejler. Kvar finns (K)oftor, kurirer och en handfull tidningar från våra systerföreningar. Bröderna deltog på de allmänna mötena och utåtriktade verksamheterna och lyckades kränga lite kurirer och (K)oftor. I övrigt kom det två beställningar som hanterades med sedvanlig sölighet. Klaus började paketera om de amerikanska tidningarna så att de nummer som innehåller en viss fortsättningsserie kan säljas samlat. Detta testades och utföll väl under bokbordet.

NAFS(k) PÅ NÄTET Under 2013 har inga nya finesser tillkommit på nafsk.se, men nya Kvacket och en del andra nyheter har fortlöpande lagts in som vanligt. Ankism-listan hade vid årets slut 165 medlemmar. Under året kom det 161 inlägg (-78 jmf med 2012) dvs. ungefär 3 per vecka. De har bl.a. handlat om Långbens hatt, Bechdeltestet, citatet ”I’ll take vanilla!” och gallfåglar. Den engelskspråkiga listan DCML har däremot nästan dött ut, med bara 30 postningar (-103). NAFS(k):s Facebookgrupp hade vid årets slut cirka 200 medlemmar, där den mest aktiva nog är koll. Marina Johansson. På Twitter skrev @nafsk 50 tweets (+15) och gjorde 26 retweets (+2).

EKONOMIN mår bra. Vi följde budget och fick +1400 kr i resultat. Medlemsavgifter och räntor blev lägre än väntat, medan utskicken kostade mindre och donationer ökade. I december beslutade styrelsen att trycka en samlingsutgåva av NK 1–4, något man diskuterat eftersom tidigare utgåvor varit på väg att ta slut. Produktionskostnaden för NK 1–4 bokfördes på 2013 medan övriga utskickskostnader fördelades lika på 2013–2014. För 2014 och 2015 räknar vi med smärre resultat åt det positiva hållet.

MEDLEMSUTVECKLINGEN visar som i fjol en nedåtgående men kanske lite utplanande trend. Medlemsantalet 2013-12-31 var preliminärt 582 (-2 jämfört med justerat antal för 2012). Under året tillkom 18 medlemmar (+1): koll. 2893–2910. 4 ex-kollusorer (+1) återkom efter flera års frånvaro. Antalet avregistrerade ex-kollusorer var 30 (-2), varav 2 (-2) på egen begäran och 28 (±0) efter att ha fått ett tårdrypande gråtbrev.

FRI- OCH VÄLVILLIGA DONATIONER ökade med 23 % jämfört med 2012. Antalet donationer var 56 (+6) och blev totalt 3 863,85 kr. Antalet donatorer var 54 (+8) varav 3 (-2) debuterade. Årets största donation var 313 kr som vi fick fyra gånger, från koll:a 660 Roger Svärd, 2111 Ingemar Johansson, 2324 Andreas Eldh och 2663 Johan Nilsson vardera. Grattis! Nästa donation i storleksordning var 202 kr från koll. 2557 Svante Nevéus. Trea kom koll. 1424 Henrik Winskog med 191,13 kr. Varmt tack till ovanstående och övriga donatorer!