Verksamhetsberättelse för NAFS(K) 1996

Årsmötet hölls den 27 april i Medborgarhuset i Stockholm. Hela styrelsen valdes om, och till detta kom koll. 976 Johan Blixt tillbaka in i styrelsen efter att ha stått utanför den medan han bodde i Kanada. Dessutom bestämde vi att vi inte ville få den kommande nya utgåvan av NAFS(k)uriren 5 gratis. Efter själva mötet vidtog filmvisning, tutfrågesport och en paneldebatt mellan "ankismens skarpaste hjärnor".

Styrelsen fick på årsmötet alltså följande utseende:

Olof Siverbo (694), ordförande, Göteborg
Per Starbäck (699), sekreterare, Uppsala
Greger Nässén (316), kassör, Stockholm
Anders Berglund (339), övrig, Skarpnäck
Johan Blixt (976), övrig, Farsta
Stefan Diös (314), övrig, Malmö
Claes Ericsson (585), övrig, Vallentuna
Joakim Gunnarsson (1460), övrig, Herrljunga/Falkenberg

För ovanlighetens skull hade vi detta år inte någon vice ordförande!

Anders Alvin (1679) och Anders Blennå (889) omvaldes till revisorer. Jakob Hallin (1439), Jan Prokopec (1947) och Per Vedin (446) omvaldes som valberedare.

Styrelsemöten har hållits den 2 mars (gamla styrelsen) och 17 november (nya).

NAFS(k)uriren utkom med hela två nummer under året, redigerade av bröderna Bäver, dvs Jakob och Mattias Hallin. I nummer 26 bjöds oss koll. Dick Harrisons artikel om "Folken utanför Ankeborg", koll. Dan Sjöstrands fundering om att Kalle Anka kanske redan förekommer i filmen Plane Crazy, koll. Benni Bødker Nielsens samtal med tre medarbetare på holländska Donald Duck om holländska ankserier, samt koll. Joakim Gunnarssons artikel om Dick Moores med beledsagande index. I nummer 27 fanns artiklar om Oppfinnar-Jocke (koll. Geir Hasnes), Pinocchio i Sverige (koll. Robert Andersson) och Barksserier med rymdanknytning (koll. Benni Bødker Nielsen).

ANKON -96 arrangerades 20–21 juli av lokalavdelningen B.A.R.K.S. och blev den första kongressen som delvis tilldrog sig på utländsk mark. Närmare bestämt höll vi hus i såväl Malmö som Köpenhamn. Vi gick på Tivoli, gjorde tårtor (föreställande pengabingen, NAFS(k)-mössan och en tårta) och gick tipspromenad, bl a.

Höstmötet hölls den 16 november i Medborgarhuset. Ordförande koll. Olof Siverbo ledde en informations- och frågestund, där många intressanta ankistiska ämnen dryftades. Han höll också ett föredrag om Mårten Gås och ledde den sedvanliga tutfrågesporten. Laget med jämna kollusorsnummer vann med 23–16. (I korthet går tävlingsformen ut på att Olof läser frågor, och den förste i resp. lag som först trycker på lagets tuta får svara på frågan. Tutan flyttas från hand till hand om den som står först i kön inte kan svara.) Efter mötet gick vi på bio och såg originalversionen av Ringaren i Notre Dame. De flesta var mycket positiva!

Den lokala verksamheten gick på rejäl sparlåga under året. Centralfigurerna i skånska B.A.R.K.S. var inte alls lika centrala som förut, men man lyckades ändå organisera ett scoutbetonat Ankon, huvudsakligen utanför centrala Malmö. Framtiden är oviss för B.A.R.K.S., då huvuddelen av styrelsen flytt den skånska myllan.

Vårt nyhetsblad Kvacket utkom under året med fem nummer från redaktör Per Starbäck. Där spårades med läsarnas hjälp en bortglömd Barksserie och en extra brorson. Kvacket indexerade även Gladstonetidningar, informerade om kommande filmer, redovisade Nils Nytta Memorial Memorial och i den nya avdelningen Tipshörnan tipsade kollusorer varandra om bra Disneyserier. I nummer 4 blev det en nostalgisk tillbakablick eftersom det var det femtionde Kvacket genom tiderna!

Medlemsutvecklingen var inte så lysande under året, liksom året innan. Antalet nya kollusorer var bara 42 stycken (koll. 2336–2377). Medlemsantalet låg kring 750, men det kan bli färre efter instundande avräkning för årsskiftet 1996/97.

NAFS(k)ansliet var bemannat under knappt 90 dagar, dvs nästan 2 gånger i veckan. Ordinarie arbetskväll är onsdagar, men de ambitiösa kanslisterna koll:a Greger Nässén, Johan Blixt och Daniel Alzén behövde passera där under andra veckodagar. Andra regelbundna (k)anslister var koll:a Claes Ericsson och Anders Berglund (med timeout pga omständigheter). Mindre regelbundna men dock arbetsinsatser gjordes av koll:a Per Vedin, Klaus Dejler, Tobias Andersson och Ted Johansson.

Telefonsvararen på kansliet byttes ut mot Telias digitala TeleSvar som sätter igång efter fyra signaler. Ett kanslilag deltog i den årliga nordiska tävlingen Comiquiz och kom på hedervärda femte plats.

Några citat från loggboken som antyder (?) vad som försiggår:
"Det kommer nya generationer varje år" (Greger)
"Det är väl inte så konstigt att tjejer har mustasch – det är ganska vanligt" (Greger)
"Min handledare är en idiothandledare" (Daniel)
"MISSENT – då har den alltså inte kommit fram" (Greger vid en amerikansk postsäck med nämnda etikett).

Lånelagret flyttades till kansliet i samband med årsmötet, eftersom vår ärade lånegeneral koll. Jakob Hallin bett om att bli avlöst. Koll. Alzén iklädde sig glatt rollen som ny general för detta viktiga värv. Vi inhandlade 2 Billy-bokhyllor för att härbärgera kulturgodset.

Ekonomin var mycket god, även om budgeten var alltför hög på flera punkter, bl a Bröderna Dums medlemsservice, försäljning av NAFS(k)uriren samt kostnader för medlemsutskick och kansliet. Efter bokslutsdispositioner (däribland avsättningar till olika fonder) blev årets vinst knappt 7 000 kr, vilket var bättre än budgeterat.

/Skrivet av koll:a Starbäck och Nässén (som också redigerade ihop det)